Ihmisten aiheuttamien pandemioiden aikakausi

Pandemian riski on kasvanut merkittävästi. Vuosittain ilmenee viisi uutta tautimuotoa, jotka voivat aiheuttaa pandemian. Tämä käy ilmi kansainvälisen luontopaneelin raportista, joka julkaistiin tänään 29. lokakuuta.

Raportin mukaan edessä on pandemioiden aikakausi, mikä on seurausta ihmisten toiminnasta, ilmastonmuutoksesta ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä.

Uskotaan, että tällä hetkellä esiintyy suunnilleen 1,7 miljoonaa erinäistä virusta, joista jopa puolet voisivat johtaa pandemiaan. Tämä aiheuttaisi kuolemaa ja entistä tuhoisampia talousvaikutuksia.

Syy ei ole eläimissä

Taudinaiheuttajia esiintyy nisäkkäissä, kuten lepakoissa ja jyrsijöissä. Usein myös linnut, erityisesti vesilinnut, ovat viruksenkantajia. Ihmiset ovat kuitenkin aina eläneet eläinten seurassa, joten voidaan pohtia, että miksi pandemian riski on äkillisesti yleistynyt.

Pandemioiden puhkeamisen nähdään johtuvan ihmisen toiminnasta, joten eläinten syyttäminen olisi virhearvio.

Ihminen käyttää luontoaan hyödykseen, mikä vaikuttaa häiritsevästi luonnonmukaiseen kanssakäymiseen, villieläimiin ja mikrobeihin. Tämä lisää myös ihmisten ja eläinten välistä kanssakäymistä, jolloin virus tarttuu helpommin.

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen liittyy ihmisten valtaamiin luontoalueisiin. Toisinaan lajit sopeutuvat hyvin uusiin olosuhteisiin, jolloin ihmisille vaaralliset taudinaiheuttajat pääsevät leviämään helpommin, mikä taas lisää pandemian riskiä. Ilmastonmuutos on pahentava tekijä, koska se aiheuttaa taudin leviämistä ja enemmissä määrin lajien vuorovaikutusta ja kontaktissa olemista.

Taudinaiheuttajat

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja ihmisen toiminta ovat osa suurempaa maapallon historiaan lukeutuvaa tarinaa. Tutkijoiden mukaan ihmisen toiminta, liittyen esimerkiksi teollistumiseen ja maatalouteen, on vaikuttanut luonnon prosesseihin siinä määrin, että ihmisyydestä itsessään on tullut planeettaan vaikuttava voima. On kehittynyt uusi aikakausi.

Viitataan ajatukseen siitä, että ihmisestä on tullut maapallon tilaa muuttanut ja muuttava geologinen voima. Ihmiskunnan toimien takia olemme siirtyneet kokonaan uuteen geologiseen aikaan. Antroposeeni on holoseenin jälkeinen epookki, joka alkoi teollistumisen myötä 1800- tai 1900-luvulla. Uskotaan, että aikakausi johtaa sellaiseen kaoottisuuteen, katastrofaalisuuteen ja vaarallisuuteen, mitä ei olla aiemmin koettu. Edessä saattaa olla kokonaan maapallon ja ihmisyyden tuhoutuminen.

Kestävän kehityksen näkökulman tulee jatkossa olla keskeinen osa kaikkea päätöksentekoa. Pandemioiden torjunnan tulee pohjata laajempaan kontekstiin koskien planeettaa ja ympäristöä.

Kuinka paeta pandemian aikakaudelta

Raportin mukaan pandemiariskiä voidaan vähentää huomattavasti sillä, että turvataan luonnon monimuotoisuus ja pysäytetään ihmisten haitallinen ja luonnon monimuotoisuutta riistävä toiminta. Tämä vähentää villieläinten, karjan ja ihmisten välistä kanssakäymistä, ja auttaa siten estämään taudin leviämistä.

”Ihmisen toiminta on muuttanut perustavanlaatuisesti ympäristöä. Tässä piilee myös positiivinen puoli siinä mielessä, että se todistaa ihmisen pystyvyyden. Tätä voidaan hyödyntää muutoksessa, jota tarvitaan pandemioiden estämisessä ja kestävässä kehityksessä”, puheenjohtaja Peter Daszak sanoo.

Raportissa käsitellään tarvetta pandemian ennaltaehkäisyyn perustuvalle hallitustenväliselle neuvostolle, jotta päätöksentekijät saavat käyttöönsä parhaan mahdollisen tieteellisen tiedon ja kokemuksen. Täten voidaan ennustaa korkean riskin alueita, arvioida mahdollisten pandemioiden aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ja käsitellä tutkimusten puutteita.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta