Kansainvälinen naistenpäivä 2021

Kansainvälisenä naistenpäivänä on aika muistella sukupuolten tasa-arvon vuoksi jo saavutettuja asioita, pyytää muutoksia vielä olemassa oleviin epäkohtiin, sekä juhlia tavallisten naisten rohkeutta ja päättäväisyyttä. Ympäri maailmaa naiset ovat saaneet aikaan merkillisiä asioita historian aikana.

Tänä vuonna kansainvälistä naistenpäivää vietetään koronakriisin keskellä. Samalla voidaan pohtia naisten ja tyttöjen asemaa tasa-arvoisemmassa tulevaisuudessa sekä pandemiassa elpymisessä. Toisaalta voidaan myös miettiä vielä jäljellä olevia epäkohtia.

Koronakriisillä on naisen kasvot

Pandemia on vaikuttanut negatiivisesti naisiin ja tyttöihin ympäri maailmaa.

“Pandemia on pahentanut syvää epäarvoisuutta, jota naiset ja tytöt kohtaavat elämässään. Tämä on pitkittänyt sukupuolten tasa-arvoisuuteen pyrkimisen prosessia”, YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi.

“Palkaton hoitotyö on myös paljon lisääntynyt kotona pysyttelyn, ja koulujen sekä hoitopaikkojen sulkeutumisten vuoksi. Miljoonat tytöt eivät ehkä koskaan palaa takaisin kouluun”, hän jatkaa.

Naiset usein työskentelevät aloilla, joihin pandemia on vaikuttanut eniten. Kaikista tärkeimmät etulinjan työntekijät ovat naisia, ja heistä useat ovat myös etnisyytensä tai rotunsa puolesta jo syrjäytyneitä tai taloudellisesta alaluokkaa. Ympäri maailmaa naiset kohtaavat perheväkivaltaa, palkatonta hoitotyötä, työttömyyttä ja köyhyyttä. Vaikka suurin osa etulinjan työntekijöistä on naisia, naiset ovat silti aliedustettuina koronakriisiin liittyvässä politiikassa. Pääsihteeri myös ilmaisi huolensa monenlaisesta väkivallasta naisia kohtaan:

“Pandemia on yleistänyt väkivaltaa naisia kohtaan maailmanlaajuisesti, mikä näkyy perheväkivallan, ihmiskaupan, seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsiavioliittojen räjähdysmäisessä nousussa. Koronapandemian aikana yksi asia on varmaa: COVID-19 aiheuttamalla kriisillä on naisen kasvot.”, Guterres kommentoi.

Etulinjan työntekijöitä.
Naiset työskentelevät usein etulinjassa. Kuva: YK.

Naiset politiikassa

Vaikka naiset ovat kohdanneet paljon vastoinkäymisiä pandemian aikana, kriisi on myös tuonut esiin naisjohtajuuden tärkeyden. Korona-aikana Tanskan, Etiopian, Suomen, Saksan, Islannin, Uuden-Seelannin ja Slovakian naisjohtoiset hallinnot ovat saaneet kiitosta nopeasta reagoinnista, päättäväisyydestä sekä tehokkuudesta. Naisjohtajia on myös kiitelty myötätuntoisesta viestinnästä, joka perustuu faktatietoon.

Naisjohtajat
Naisjohtajuus on tärkeää. Kuva: YK

Viimeisen vuoden aikana naisten johtamilla mailla on ollut alemmat tartuntamäärät, ja nuo samat maat ovat paremmin valmistuneita elpymiseen. Naisten organisaatiot ovat täyttäneet tärkeitä kuiluja palveluihin ja informaatioon liittyen erityisesti yhteisötasolla”, Guterres kirjoittaa.

“Yleisesti ottaen naisten johtamilla valtioilla on suuremmat investoinnit sosiaaliturvaan ja menetelmät köyhyyden poistamiseen. Naisten ollessa parlamentissa maat ottavat tiukempia otteita ilmastonmuutoksen suhteen. Kun naiset ovat rauhanneuvottelupöydissä, sopimukset ovat kestävämpiä”, pääsihteeri pohtii.

Kaikesta tästä huolimatta naiset ovat valtioiden johdossa vain 20 eri maassa. Erityisesti nuoret naiset ovat monien liikkeiden eturintamassa sekä internetissä että kaduilla, jotta oikeudenmukaisuus, ilmastonmuutos ja tasa-arvoisuus otetaan huomioon. Toisaalta samaan aikaan alle 30-vuotiaista naisista vain yksi prosentti on parlamenteissa.

“Kaikki tämä pois jättäminen on hälyttävää. Maailma kaipaa naisten tasavertaista johtajuutta ja osallistumista, mikä hyödyttäisi kaikkia”, Guterres huomauttaa.

Intialaisia naisia
Naisjohtajia Intiassa. Kuva: YK.

Sukupuolten tasa-arvo vuoteen 2030 mennessä

Kestävän kehityksen tavoitteista viides tähtää erityisesti sukupuolten tasa-arvoon. Vaikka jotkut maat ovatkin saavuttaneet paljon kyseisellä alueella, mikään maa ei koskaan ole päässyt todelliseen tasa-arvoon. Tämän vuoden kansainvälinen naistenpäivä on muistutus siitä, että sukupuolten tasa-arvoa tarvitaan oikeudenmukaisen tulevaisuuden takaamiseksi. Lisää aiheesta YK naisten sivuilta: Generation Equality: Realizing women’s rights for an equal future | Get involved | UN Women – Headquarters.

Antonio Guterres
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres toivoo maailman ottavan naiset paremmin huomioon. Kuva: YK

Viimeisten 50 vuoden aikana lait ovat estäneet 2,7 miljardia naista saamasta työpaikkoja tasavertaisesti. Alle 25 prosenttia parlamenteissa istuvista edustajista vuonna 2019, on naisia. Yksi kolmesta naisesta kokee jossain vaiheessa sukupuoleensa liittyvää väkivaltaa. Tehkäämme vuodesta 2021 parempi kaikille naisille ja tytöille. Kaikesta huolimatta YK:n pääsihteeri Guterres on kuitenkin toiveikas tänä naistenpäivänä:

“Maailmalla on mahdollisuus jättää taakseen syvään juurtunut ja systemaattinen syrjiminen. On aika rakentaa tasavertainen tulevaisuus.”

Katso pääsihteerin virallinen viesti YK:n tiedotuskeskuksen YouTube-kanavalta (englanniksi):

Secretary-General António Guterres video message International Women’s Day. – YouTube

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta