Tavoite 12

Vastuullista kuluttamista

Vastuullinen kuluttaminen tarkoittaa kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittämistä. Kuluttajien, valmistajien, tutkijoiden, päättäjien, median, järjestöjen ja yritysten välille tarvitaan systemaattista yhteistyötä ja informaation jakamista, jotta tavoitteisiin voidaan päästä. Kestävää kulutusta ja tuotantoa koskeva kymmenvuotinen ohjelmakehys pannaan täytäntöön kaikissa maissa kehittyneiden maiden johdolla kehitysmaiden kehitystaso ja valmiudet huomioiden.