Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki olemme turvassa

Antonio Guterresin mukaan Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki olemme turvassa. Hän kritisoi rokotenationalismia ja rokotehamstraamista viitaten siihen, että varakkaat valtiot ostavat rokotteita yli tarpeen. Köyhemmissä valtioissa ihmiset ovat jäämässä ilman rokotetta. Varakkaat valtiot ovat investoineet rokotteisiin miljardeja dollareita, mutta ihmiset suhtautuvat rokotteen ottamiseen jokseenkin vastahakoisesti lukuisissa varakkaimmissa vatioissa. Varakkaat talouksien rokotehamstraus aiheuttaa hintojen nousua, minkä seurauksena köyhemmillä valtioilla ei ole varaa rokotukseen ja mahdollisuutta saada aikaan immuniteettia yhteisöissä. Rokotuksiin liittyvä epätasa-arvo ei ole vain epäoikeudenmukaista, vaan se on myös järjetöntä. Virus ei tunne valtioiden rajoja, joten tiettyjen valtioiden ulkopuolelle jättäminen johtaa vain siihen, että virusta ei saada nujerrettua. Rokoteohjelma Covaxilla pyritään aikaansaamaan tehokkuutta ja tasapuolisuutta rokotetilanteeseen maailmanlaajuisesti.

Varakkaat valtiot hamstraavat

Duke yliopiston tutkimuksen mukaan rokotteita ei tule olemaan kaikille saatavilla ennen vuotta 2023 tai 2024. Täten, vain pieni pala kakkua jää jäljelle ja oikeudenmukaisesti jaettavaksi maailmanlaajuisesti.

Kuva: YK 

Esimerkiksi Kanada on ehtinyt hankkia rokotteita niin paljon, että se pystyisi rokottamaan kansalaisensa viisi kertaa. Iso-Britannia ja Euroopan Unioni omaa kolminkertaisen määrän rokotteita. Yhdysvalloissa on vahvistettu 169% kattavuus. Samaan aikaan käynnissä on neuvottelut 443 prosentin kattavuudesta, jolloin rokotetta olisi nelinkertainen määrä väkilukuun verrattuna.

Tutkimuksessa ei käsitellä Kiinan tai Venäjän rokotetilannetta. Kummassakin maassa on omavalmisteiset rokotteet. Kyseisten maiden kohdalla on puutteita liittyen läpinäkyvyyteen ja rokotehankintoihin.

Covax: rokotteiden tasavertainen saatavuus

Covax on WHO:n ja sen yhteistyökumppaneiden GAVI:n ja CEPIN rokoteohjelma, jonka tavoite on kuljettaa vähintään kaksi miljardia koronavirusrokotetta kaikkein riskialttiissa asemassa oleville ihmisille ympäri maailman.

Maaliskuussa 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan Covax lähestymistapa rokotteiden jakamiseen kilpailulähestymistapaan verrattuna johtaa kuolemien vähentymiseen maailmanlaajuisesti.

Mallien perusteella voidaan päätellä, että jos 80 prosenttisen suojan tarjoava rokote jaettaisiin tasapuolisesti maiden väkilukuun suhteutettuna, voitaisiin estää 61 prosenttia kuolemista.

Tarvetta lisärahoitukselle

Duke yliopiston tutkimuksen mukaan Covaxilla on tällä hetkellä 700 miljoonaa rokoteannosta, mikä on alle puolet Euroopan Unionin ostamasta määrästä (lähes 1,6 miljardia). Siten, on tarve lisärahoitukselle, jotta haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä voidaan suojella maailmanlaajuisesti.

Marraskuun puolivälissä oli kerätty yli kaksi miljardia dollaria, mutta lähes 5 miljardia dollaria tarvitaan lisää vuoden 2021 kuluessa.

On keskeistä, että tarvittava rahoitus saadaan toteutumaan, jotta voidaan taata kohtuuhintaisen rokotteen maailmanlaajuinen saatavuus. ”kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki olemme turvassa”

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta