Lehdistönvapaus on avain terveeseen demokratiaan

Lehdistönvapaus ympäri maailman on heikentynyt, mutta nyt jos koskaan tarvitsemme itsenäisiä, rohkeita ja uskaliaita tarinankertojia. Journalismi ja lehtistönvapaus ovat terveen demokratian peruskiviä. Maailman lehtistönvapauden päivänä juhlistetaan journalisteja, jotka työskentelevät yhteisen hyvän puolesta.

Maaliskuun 3. päivänä Yhdistyneet kansakunnat yhdessä UNESCO:n kanssa juhlistavat kansainvälistä lehdistönvapauspäivää, joka perustettiin vuonna 1993 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen toimesta. Tämän vuoden teemana käsitellään informaation merkitystä yhteiselle hyvälle, sekä sen pikaista tarvetta ympäri maailmaa. Päivän aikana huomioidaan esimerkiksi muuttuvien viestintätapojen vaikutus terveyteen, ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja kestävään kehitykseen.

Lehdistönvapaus
Lehdistönvapaus on uhan alla. Kuva: Matt Chesin

Vaarallinen työ

Kun Toimittajat ilman rajoja julkaisi viimeisimmän lehdistönvapaus indeksinsä, luvussa nähtiin, miten lehdistönvapaus on kiristynyt jopa 73 maassa 180:stä. Näissä maissa ihmisten ja journalistien informaation saanti, sekä tutkimuksellinen raportointi on hankaloittunutta. 

Lisäksi journalisteja joskus surmataan, mikä uhkaa lehdistönvapautta ympäri maailman. Vuodesta 1993 UNESCO on merkinnyt jopa 1450 toimittajan kuoleman. Maailman lehdistönvapauspäivä on muistutus hallinnoille ympäri maailman siitä, että lehdistönvapauteen täytyy sitoutua. 

Viime vuosina journalistien murhat, kuten Saudi-Arabian Jamal Khashoggin ja Ruotsin Kim Wallin, hätkähdyttivät. Jamal Khashoggi katosi saavuttuaan Saudi-Arabian suurlähetystöön Turkissa vuonna 2018. Kim Wall katosi vuonna 2017 työskennellessään sukellusveneellä. Molemmat menettivät henkensä yrittäessään suorittaa työtänsä toimittajina. 

Vuonna 2021 jo 15 toimittajaa on menettänyt henkensä UNESCO:n lukujen mukaan.

Journalisti
Toimittajia surmataan työnsä vuoksi. Kuva: Korie Cull

Tieto on yhteishyvää

Vuoden 2021 teemana korostetaan tiedon merkitystä yhteishyvänä. Samalla pyritään miettimään, miten tiedon tuotantoa, jakelua ja vastaanottoa voidaan lisätä. Journalisteja on pysyttävä tukemaan. Läpinäkyvyyttä tarvitaan, jotta kukaan ei jää jälkeen. 

Median kehityksellä on mahdollisuus turvata sananvapautta, joka luo pohjan rauhalle, kestävyydelle, köyhyyden poistamiselle ja ihmisoikeuksille. Lehdistönvapaus ja oikeus tietoon kuuluvat YK:n 16:ta kestävän kehityksen tavoitteeseen.  

29.4.-3.5. UNESCO yhdessä Namibian valtion kanssa järjestää maailmanlaajuisen konferenssin Windhoekissa. Konferenssin tarkoitus on tuoda esille tapoja, joilla internetin haasteita voidaan käsitellä paremmin. Samalla mediayritysten läpinäkyvyyttä sekä journalistien suojelusta ja työolosuhteiden parantamista vaaditaan. 

Konferenssi pidetään vuosittain, ja sen aikana toimittajien, virkamiesten, akateemikkojen, sekä yleisön on mahdollista keskustella lehdistönvapauden haasteista. 

Journalismi
Paikallista lehdistöä tarvitaan, ja sitä täytyy tukea. Kuva: Martine Perret

Tue ja puolusta

Toukokuun 3. päivä on median ammattilaisten, lehdistönvapauden ja eettisyyden heijastuskuva. Paikallinen journalismi onkin kuolemassa, johon koronakriisi on erityisesti vaikuttanut. On tärkeää edesauttaa ja tukea paikallisen journalismin selviämistä. 

Medialukutaidon edistäminen on myös erityisen tärkeää. Journalismin on oltava kaikkien saatavilla ja luettavissa.

Maailman lehdistönvapauden päivänä tukekaamme siis lehdistöä, joka on rajoituksen uhan alla

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta