Maailman merenkulun päivä

Torstaina 29. syyskuuta, syyskuun viimeisenä torstaina, vietetään Maailman merenkulun päivää. Vuoden teema on “Uutta teknologiaa vihreämpää merenkulkua varten” ja se kuvastaa meriliikenteen vihreää siirtymistä kestävämpään tulevaisuuteen. Tarkoitus on  korostaa kestävämmän merenkulkualan tärkeyden merkitystä ja tarvetta rakentaa uutta sekä vihreämpää pandemian jälkitilan maailmassa.  

Digitalisaation ja automaation tarve 

Meriliikenne muodostaa yli 80 prosenttia maailmanlaajuisesta kaupankäynnistä. Ajankohtaisesti sekä Ukrainan sota että Mustanmeren viljankuljetukset osoittavat merenkulun tärkeän roolin maailmanmarkkinoilla. YK:n pääsihteeri António Guterres puheessaan korosti, että ilman riittävää yhteistyötä laivaliikenteen päästöjen on ennustettu kasvavan vuoden 2008 tasosta jopa 250 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme hallitusten ja yksityisten yritysten tekevän yhteistyötä, jotta voidaan hyödyntää innovatiivista teknologiaa kuten digitalisaatiota ja automaatiota. Tämä tulisi tehdä edistämällä oikeudenmukaista siirtymää, joka kattaisi myös kehitysmaat ja edistäisi uusiutuvaa energiaa sekä vaihtoehtoisia polttoaineita.  

Ajankohtaisen aiheesta tekee myös se, että tämän vuosikymmenen aikana käyttöön otettavat alukset määrittelevät sen, saavuttaako merenkulkuala nettonollapäästötavoitteet vuoteen 2050 mennessä. Laivaliikenteen ollessa kustannustehokkain tapa useimmille kansainväliskuljetuksille, kestävän laivaliikenteen sekä merenkulun kehityksen edistäminen on myös Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) painopisteistä tänä vuonna. Viedäkseen teemaa ja kehitystä eteenpäin IMO:n päämaja Lontoossa järjestää kaksipäiväisen hybridifooruminen IMO-UNEP-Norway Innovation 2022 –tapahtuman. Foorumin tarkoituksena on keskittyä erityisesti kehitysmaiden erityistarpeisiin ja se onkin liitetty myös teemaan “Uuden teknologian valjastaminen vihreämpää merenkulkua varten”. Tapahtuman tarkoitus on tehostaa osallistavia innovaatioita merialan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.  

Euroopan vihreän kehityksen tavoitteiden tukeminen 

Myös tämän vuoden Euroopan meripäivillä (European Maritime Day, EMD) teemana oli ”Kestävä sininen talous ja vihreä elpyminen. EMD on vuosittainen kaksipäiväinen tapahtuma, ja se pidettiin tänä vuonna toukokuussa Italiassa. Tilaisuutta isännöi ympäristöasiasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius. Tapahtuman tarkoitus oli tuoda yhteen Oceanin sidosryhmiä ja mahdollisuus verkostoitua ja löytää ratkaisuja, jotka tukisivat Euroopan vihreän kehityksen tavoitteita. Tänä vuonna tapahtuma keräsi 1550 osallistujaa keskustelemaan alan tutkijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä rakennettiin tänä vuonna eri ikäryhmien ja yhteiskunnan sektoreiden välillä.  

Pohjoismaat – kohti maailman kestävintä ja integroituneinta aluetta 2030

The Nordic Region Action Plan
The Nordic Region Action Plan for 2021-2024

Huhtikuussa järjestettiin Pohjoismaiden konferenssi tukeakseen siirtymistä vihreään kestävään meritalouteen. Pohjoismaiden tavoitteena onkin olla “Maailman kestävin ja integroitunein talous” vuoteen 2030 mennessä. Konferenssissa painotettiin, että vision saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimia valtamerien ja meriteollisuuden kestävyyden vahvistamiseksi. Tämä edellyttäisi muun muassa IMO:n nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita ja merkittävämpiä investointeja alalle, kuten innovaatioihin, päästöttömään merenkulkuun sekä julkisen ja yksityisen sektorin tiiviiseen yhteistyöhön myös jatkossa.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta