Maailmanlaajuisen vakauden on perustuttava todelliseen hintaan ihmisille ja ympäristölle

Tarja Halonen

Tarja HalonenNyt enemmän kuin koskaan johtajien tulisi keskittyä siihen, millä on eniten merkitystä: ihmisten ja maapallon sitkeyteen pitkällä tähtäimellä. Tähän kannusti korkean tason kestävän kehityksen paneeli raportissaan, joka esiteltiin tänään 30. tammikuuta YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille Addis Ababassa. 

”Resilient People, Resilient Planet” -raportti vaatii sosiaalisten ja ympäristöllisten kustannusten integraatiota siinä, miten maailma hinnoittelee ja mittaa taloudellista toimintaa. Se vaatii myös uusia kestävän kehityksen indikaattoreita, jotka menevät pidemmälle kuin perinteinen bruttokansantuotteen mittari, ja suosittelee, että hallitukset kehittäisivät ja toteuttaisivat kestävän kehityksen tavoitteita, jotka mobilisoisivat globaaleja toimia ja auttaisivat monitoroimaan kehitystä.

22-henkisen paneelin, jonka pääsihteeri asetti elokuussa 2010 muodostamaan uuden kestävän kehityksen ja vähähiilisen hyvinvoinnin suunnitelman, johtajina toimivat Suomen presidentti Tarja Halonen ja Etelä-Afrikan presidentti Jacob Zuma. Paneelin loppuraportti ”Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing” sisältää 56 suositusta siitä, miten kestävää kehitystä voidaan toteuttaa ja miten se saataisiin taloudellisten toimintatapojen valtavirtaan mahdollisimman nopeasti. 

”Koska on olemassa se mahdollisuus, että maailma suistuu syvemmälle lamaan, politiikantekijät janoavat ideoita, jotka voisivat auttaa heitä navigoimaan näinä vaikeina aikoina”, sanoi presidentti Zuma. ”Raporttimme tekee selväksi sen, että kestävä kehitys on tärkeämpää kuin koskaan, kun ottaa huomioon ne monet kriisit, jotka tällä hetkellä verhoavat maailmaa.”

Presidentti Halonen painotti sitä, miten tärkeää olisi asettaa ihmiset keskiöön kestävän kehityksen saavuttamisessa. ”Köyhyyden poistamisen ja oikeudenmukaisuuden lisäämisen täytyy säilyä maailman yhteisön etusijalla”, huomautti presidentti Halonen. ”Paneeli on tullut siihen tulokseen, että uusien mahdollisuuksien antaminen naisille ja suuremman taloudellisen roolin takaaminen heille on ratkaisevaa kestävälle kehitykselle.”

Raportin vastaanottanut pääsihteeri totesi, että kestävä kehitys on hänen toisen kautensa etusijalla. 

Korkean tason paneelin raportti on merkittävä panos YK:n kestävän kehityksen työlle, ja se antaa ajankohtaisen panoksen YK:n Brasiliassa kesäkuussa 2012 järjestettävän kestävän kehityksen konferenssin (Rio+20) valmisteluissa.

22 hengen korkean tason kestävän kehityksen paneelissa oli tämänhetkisiä ja entisiä valtioiden johtajia, ministereitä sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Kahden puheenjohtajan lisäksi paneeliin kuului mm. Norjan entinen pääministeri Gro Harlem Brundtland, Ruotsin kehitysyhteistyöministeri Gunilla Carlsson sekä Euroopan ilmastotekojen komissaari Connie Hedegaard. 

Kuva: UN Photo/Rick Bajornas