Matkailija, tunne vastuusi!

Photo: Flickr/daveynin (CC BY 2.0)

Photo: Flickr/daveynin (CC BY 2.0)

Ihmiset matkustavat enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuoden 2012 aikana jopa miljardi ihmistä matkusti ulkomaille. Matkailulla on merkittäviä vaikutuksia kohdemaiden taloudelle, elinkeinoille ja kulttuureille.

Tänään vietetään vastuullisen matkailun päivää. Maailman matkailujärjestö UNWTO kannustaa matkailijoita noudattamaan matkailun globaalia eettistä koodia. Koodiston tarkoituksena on hyödyntää matkailun sosioekonomista potentiaalia ja vähentää matkailun negatiivisia vaikutuksia.

Matkailuun liittyvillä toimilla voidaan edistää köyhyyden poistamiseen tähtääviä vuosituhattavoitteita.

Matkailijat voivat vaikuttaa yksinkertaisilla teoilla. Suosimalla paikallisia tuotteita ja esimerkiksi joukkoliikennettä on mahdollista tukea paikallisia elinkeinoja. Vettä ja energiaa säästämällä matkailija voi pienentää hiilijalanjälkeään.

Maailman matkailujärjestö ja Lontoossa järjestettävä World Travel Market –tapahtuma tukevat kestävää matkailua selvittämällä kestävän kehityksen kannalta parhaita käytäntöjä ja levittämällä tietoa näistä. Matkailijoiden määrän kasvaessa kansainvälisen yhteisön, poliitikkojen ja matkailijoiden tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota matkailun positiivisiin ja negatiivisiin vaikutuksiin.