Norja lisää rahoitustaan sananvapauden ja kulttuuristen oikeuksien edistämiseksi

Norja on tehnyt uuden sopimuksen Unescon kanssa 200 miljoonan Norjan kruunun tuesta ilmaisuvapauteen, taiteelliseen vapauteen sekä maailmanperinnön edistämiseksi. Sopimus on allekirjoitettu YK:n päivänä 24. lokakuuta.  

”Toimittajien ja kulttuurialan toimijoiden sekä heidän työnsä suojeleminen on erittäin tärkeää aikana, jolloin sananvapaus ja kulttuuriset oikeudet ovat paineen alla monissa maissa. Esimerkiksi Ukrainassa nähdään Unescon ponnistelujen tärkeys suojella lehdistönvapautta sekä taiteellista ilmaisua ja kulttuuriperintöä”, sanoi Norjan ulkoministeri Anniken Huitfieldt sopimuksesta kertovassa lehdistötiedotteessa.  

Unescon pääjohtaja Audrey Azoulay on kiitollinen Norjan sitoutumisesta rauhan sekä ihmisoikeuksien edistämiseen maailmassa. Kuva: UN Photo/Loey Felipe

Norjalla on myös vahva sitoutuminen Unescoon. Vuonna 2021 se oli kolmanneksi suurin vapaaehtoinen lahjoittaja järjestölle, ja nyt varmistettiin, että maa jatkaa runsasta osuuttaan uuden sopimuksen voimassaoloaikana 2022-2025. 

Norjan tuen merkitys

Unescolla on tärkeä rooli toimittajiin kohdistuvien hyökkäysten dokumentoinnissa, estämisessä sekä rankaisemattomuutta koskevan toimintasuunnitelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16.10 mukaisesti varmistaen julkisen tiedonsaannin ja perusvapauksien turvaamisen. 

Osa korotetusta tuesta menee Maailmanperintörahastolle, joka voi tietyissä olosuhteissa rahoittaa Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvia kohteita. Kuvassa Angkor Wat Kambodžassa. Kuva: Vicky T/Unsplash

 

Merkittävä osa kyseisestä sopimuksessa sovitusta rahoituksesta ohjautuu myös Maailmanperintörahastoon, Heritage Emergency Fundiin, Unescon taiteilijoiden sekä kulttuurialan ammattilaisten Aschberg-ohjelmaan ja lisäksi Kansainväliseen viestinnän kehittämisohjelmaan.  

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on YK:n erityisjärjestö, joka perustettiin vuonna 1945 edistämään rauhan rakentamista kansainvälisen kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin yhteistyön avulla. Organisaatio keskittyy tavoitteidensa saavuttamiseen edistämällä tiedon vaihtoa sekä ajatusten vapaata liikkuvuutta keskinäisen ymmärryksen lisäämiseksi. 

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta