Nuorille suunnattu kysely Rio+20-kokouksesta

Täytä nuorisolle suunnattu verkkokysely YK:n kestävän kehityksen kokouksesta ja auta YK:ta vahvistamaan nuorten osallistumista.

YK:n kestävän kehityksen kokouksessa 2012, joka myös tunnetaan nimellä Rio+20, valtioiden ja hallitusten johtajat kokoontuvat keskustelemaan kestävästä kehityksestä. Mutta hallitukset eivät yksinään pysty luomaan kestävää kehitystä – siihen vaaditaan kaikkien osallistumista.

Tämän takia kansalaisyhteiskunnan, etenkin lasten ja nuorten, osallistuminen kokoukseen on erittäin tärkeää. Rio+twenties on järjestö, joka perustettiin varmistamaan, että nuoret osallistuvat Rio+20-kokoukseen parhaalla mahdollisella tavalla. Rio+twenties haluaa vahvistaa nuorten kykyä osallistua ja voimaannuttaa heidät ja heidän edustusrakenteensa, jotta ne voivat osallistua kokouksen valmisteleviin ja sen jälkeisiin prosesseihin sekä itse kokoukseen aktiivisesti.

Voit täyttää kyselyn täällä.