Oranssi päivä 25. elokuuta – sano ei naisiin kohdistuvalle väkivallalle

violence

violence

Huomenna, kuten joka kuun 25. päivänä, voit osallistua YK:n UNiTE –kampanjaan. Pukeudu oranssiin näyttääksesi tukesi, vieraile kampanjan Facebook-sivulla ja osallistu kampanjaan Twitterissä!

Pohjoismailla on ansaittu maine yksinä maailman varakkaimmista, turvallisimmista, koulutetuimmista ja demokraattisimmista maista. Valitettavasti naisiin kohdistuva väkivalta ei kuitenkaan kunnioita taloudellisia, kulttuurisia tai maantieteellisiä rajoja.

Valokuvaaja Walter Astrada on tuonut esille Norjan perheväkivallan piilossa olevan puolen valokuviensa avulla. ”Jos viittäkymmentä prosenttia maan väestöstä voidaan hakata, raiskata, tappaa tai kiduttaa, ei se ole vapaa maa kehitystasosta huolimatta,” hän totesi New York Timesille.

Nordic Women Against Violence –verkosto järjestää vuosittain konferenssin, joka tuo yhteen Pohjoismaissa sijaitsevat naisten turvakodit. Tämänvuotinen konferenssi järjestetään Helsingissä 7. – 9. syyskuuta.

Faktoja Pohjoismaista

– Vuonna 2010 42 % Islannin naisista oli kokenut väkivaltaa jossain muodossa täytettyään 16. 5 % oli raskaana väkivallanteon tapahtuessa ja 24 % tapauksissa naisen lapset olivat läsnä. (Norden.org)

– Vuonna 2010 33 % Tanskan väestöstä tiesi naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta joko perheensä tai ystäväpiirinsä kautta. Lukema on korkeampi kuin EU:n keskiarvo 25 %. (National Women’s Crisis Center, LOKK)

– Norjassa, kuten muissakin Pohjoismaissa, naiset ovat usein yliedustettuja perheväkivallan uhreina: vuonna 2010 75 prosentissa raportoiduista tapauksista uhri oli nainen. Seksuaalirikosten kohdalla naisuhreja on vielä enemmän: vuonna 2010 87 % uhreista oli naisia. (Statistisk Sentralbyrå, SSB)

– Suomessa vähemmän kuin prosentti kotitalouksissa tapahtuvasta seksuaaliväkivallasta raportoidaan poliisille. Vuonna 2010 poliisille ilmoitettiin 33 raiskaustapauksesta, jossa uhri ja tekijä olivat parisuhteessa. Todellisuudessa joka vuosi 6 500 naista kohtaa seksuaaliväkivaltaa parisuhteissaan. (Amnesty International)

– Vuonna 2011 Ruotsissa tehtiin 27 972 raporttia yli 18-vuotiaisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta. 85 % epäillyistä oli miehiä. 60 prosentissa tapauksista uhri ja epäilty olivat läheisessä suhteessa keskenään, vuonna 2010 vastaava lukema oli 50 %. Brottsförebyggande Rådet arvioi, että vain joka viides tapaus raportoidaan poliisille.