”Aint no mountain high enough…”

Photo: Flickr / Peter Haden / (CC BY 2.0)

Photo: Flickr / Peter Haden /  (CC BY 2.0)

11.12.2013 – Tänään vietetään kansainvälistä vuorten päivää. Vuoret vaikuttavat myös niiden elämään, jotka eivät itse asu vuoristoalueilla.

Tänä vuonna kansainvälisen vuorten päivän teemana on ”Mountains – Key to a Sustainable Future.” Vuorilla on merkittävä rooli kestävässä kehityksessä. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka hyödyttävät sekä vuorten että muiden alueiden asukkaita.

Vuoret peittävät noin neljäsosan maailman pinta-alasta. Vuoristoalueilla asuu kymmenesosa maailman ihmisistä. Nämä ihmiset ovat yksi köyhimmistä ja epäedullisimmassa asemassa olevista ihmisryhmistä. Vuorten asukkaat jäävät usein poliittiseen ja taloudelliseen marginaaliin, eikä heillä ole käytössään peruspalveluita, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Lisäksi nykyiset globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, taloudellinen kehitys sekä väestönkasvu kärjistävät vuorilla asuvien ihmisten vaikeuksia.

Vuorilla asuvat ihmiset ovat oppineet elämään jatkuvien luonnonuhkien keskellä ja kehittäneet hyvin sovellettuja ja joustavia maankäyttöjärjestelmiä. On kuitenkin osoitettu, että useista vuoristoseuduista on viimeisten vuosikymmenien kuluessa tullut yhä katastrofiherkempiä.

Vuoristoille on tunnusomaista niiden valtava globaali monimuotoisuus – vuoria on niin trooppisissa sademetsissä kuin pysyvän lumen ja jään alueilla. Ilmasto saattaa olla sateista tai autiomaata, korkeus merenpinnan tasolla tai lähes 9 000 metrin korkeudessa.

Vuoret ovat maailman vesitorneja, jotka tarjoavat makeaa vettä ainakin puolelle maailman väestöstä. Vuoret ovat myös riskialttiita alueita, joilla lumi- ja maanvyöryt, tulivuorenpurkaukset, maanjäristykset sekä jäisten järvien tulvat uhkaavat vuoristojen ja niitä ympäröivien seutujen elämää. Vuoristot vaikuttavat globaaliin ja paikalliseen ympäristöön sekä sääoloihin.