Suomen Poliisivoimista palauttamaan järjestystä Kyprokselle

Palveltuaan 34 vuotta Suomen Poliisivoimissa, Satu Koivu on toiminut johtavana poliisineuvonantajana Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaoperaatiossa (UNFICYP) Kyproksella.

Koivu on ensimmäinen suomalainen joka on toiminut YK:n rauhanturvapoliisin johtoasemassa. Poliisina työkokemus keskittyi järjestyksenvalvomiseen, järjestäytyneen rikollisuuteen, etulinjatyöskentelyä, päivystystä, kenttäpoliisina toimimiseen, opettamiseen, henkilöstöpäälikkönä henkilöstöhallinnonkehittämiseen, Koivulla on pitkä ja monipuolinen ura johon sisältyy lisäksi EU:n siviilipoliisintehtäviä Palestiinassa.

Länsi-Euroopan alueellinen tiedotustoimisto (UNRIC) sai yhteyden Koivuun joka on

Nainen poliisiunivormussa helikopterissa.
Satu Koivulla on yli 30 vuoden työtausta Suomen poliisivoimissa. Kuva: UNFICYP

hiljaittain sopinut kolmannesta palveluvuodesta Kyproksella, osittain varmistaakseen päivystysaseman toiminnan jatkamisen, jossa käy ilmi Kyproksen heikko tilanne. YK:n operation mandaatti perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätökseen vuodelta 1964, jonka päätehtävät ovat: rauhanylläpitäminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen sekä normaaliolojen palauttaminen saaren väestöryhmien välille. Johtavana poliisineuvonantajana Koivulla on monia tehtäviä vastuullaan ja hänen päivänsä ovat kiiireisiä.

– Päiväni täyttyy operatiivista tiedotustilaiuuksista, toiminnanjohdosta, johtamiskokouksista, konsultaatioista, suunnittelusta, päätöksenteosta ja rekrytoimisesta, Koivu kertoo. Olen jatkuvasti yhteydessä paikalliseen poliisiyksikköön.

Nainen univormussa helikopterissa
Sinnikkyys, neuvottelutaidot ja kyky olla reilu ovat ominaisuuksia, jotka ovat palvelleet Satu Koivua läpi hänen uransa. Kuva: UNFICYP.

Konfliktien rauhoittaminen

Kyproksen epävakaan poliittisen aseman vuoksi, monet työtehtävät koostuvat lainvalvonnasta ja tilanteidenrauhoittamisesta konfliktienvättämiseksi. Asemassaan Koivu toimii YK:n poliisiosastonpäällikkönä ja UNFICYP operation 69 poliisinesimiehenä. Koivu on sijoitettu Nikosian päämajalle, niin kutsutulle puskurivyöhykkeelle saaren kyproskreikkalaisen ja kyprosturkkilaisen väestön keskelle. Koivu kertoo, pienten asioiden usein paisuvan konflikteiksi, ellei niitä saada rauhoitettua tehookaasti.

– Todella pienet asiat, kuten maanviljelijän oleminen liian lähellä tulitaukolinjaa, voivat johtaa tilanteeseen jossa media ja poliittinen taho lähtevät mukaan ja puhelimet soivat kaikkialla, mukaanlukien toimistossani.

Kysyttyään mitä taitoja ja vahvuuksia hän toi Suomesta Kyprokselle, Koivu vastaa hänen pitkän johtokokemuksen, sekä laajan ymmärryksen poliisintyöstä antavan hänelle itsevarmuutta ja ymmärrystä suomalaisten yleisesti hyvästä maineesta kansainvälisillä työmarkkinoilla.

– Pitkäjänteisyys, neuvottelutaidot sekä kyky olla reilu ja järkevä ovat maininnanarvoisia luonteenpiirteitä, Koivu kertoo.

Potrettikuva naisesta univormussa
Sinnikkyys, neuvottelutaidot ja kyky olla reilu ovat ominaisuuksia, jotka ovat palvelleet Satu Koivua läpi hänen uransa. Kuva: UNFICYP.

Uusia ajatuksia ja perspektiivejä

Kypros-vuosien aikana Koivulla oli useita naiskollegoja, hän erityisesti mainitsee Norjan kenraalimajurin Ingrid Gjerden tärkänä. Haluttomana korostaa sukupuolen aiheuttamia haasteita, Satu Koivu kokee olevansa ammattilainen ja luotettava kolleega. Kysyttyään vastavuoroisesti mitä Koivu aikoo tuoda Kyprokselta, kun on aika palata Suomeen, hän suhtautuu myönteisesti.

– Työskentely monikulttuurisessa työympäristössä, inspiroi uusiin ideoihin ja antaa uutta perspektiiviä.

UNFICYP on yksi YK:n pitkäkestoisimmista rauhanturvausoperaatioista. Se perustettiin vuonna 1964 estämään uusia konflikteja kyproskreikkalaisten ja kyprosturkkilaisten yhteisöjen välillä ja paluttamaan saaren normaaliolot.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta