Syöpäkuolemia voidaan vähentää

Terveen elämän ja hyvinvoinnin varmistaminen kaikissa ikäryhmissä on välttämätöntä kestävälle kehitykselle. Tänään on maailman syöpäpäivä – päivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sairaudesta, johon kuolee vuosittain 9,6 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti.

Syöpä tappaa enemmän ihmisiä kuin HIV/AIDS, tuberkuloosi ja malaria yhteenlaskettuna. Se asettaa suuria fyysisiä, tunneperäisiä ja taloudellisia rasituksia potilaille ja heidän perheilleen, yhteisöille ja paikallisille terveysjärjestelmille.

Maissa, joissa terveysjärjestelmät ovat vahvat, eri syöpien eloonjäämisaste paranee varhaisen havaitsemisen, laadukkaan hoidon ja selviytymishoidon ansiosta, mutta tämä ei ole totta kaikkialla maailmassa.  Matalan ja keskitulotason maissa suurella määrällä syöpäpotilaita ei ole mahdollista saada tarpeeksi aikaista diagnoosia, edullisia lääkkeitä tai laadukasta hoitoa syövälleen. Noin 70% syöpäkuolemista tapahtuu maailmanlaajuisesti matalan ja keskitulotason maissa.

Kestävän kehityksen tavoitteessa 3 (joka keskittyy terveyteen ja hyvinvointiin) käsitellään syövän ja muiden kroonisten sairauksien kuolemien vähentämistä kolmanneksella. Maailman terveyskokous hyväksyi vuonna 2017 päätöslauselman, jossa kehotettiin hallituksia ja Maailman terveysjärjestöä (WHO) nopeuttamaan toimia, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan määräaikaan, vuoteen 2030, mennessä.

Syöpään kuolevien ihmisten suuren määrän vähentämiseksi voidaan tehdä paljon vuosittain. Varhainen syöpädiagnoosi pelastaa ihmishenkiä ja säästää hoitokuluissa etenkin kehitysmaissa, joissa suurin osa syöpätapauksista todetaan liian myöhään. Joillain yleisimmistä syöpätyypeistä, kuten rintasyövällä, kohdunkaulan syövällä ja paksusuolen syövällä paranemisaste on korkea, kun ne havaitaan varhaisessa vaiheessa.Kuva: WHO/David Spitz

Terveydenhuoltojärjestelmien tehokkaampi rahoitus, sanitaation ja hygienian parantaminen, terveellisten elämäntapojen noudattaminen, lääkäreiden saatavuus, ja hyvä ilmanlaatu auttavat myös vähentämään syöpäkuolemien määrää.

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta