”Tarinassa voit matkustaa maailmalle”

Tarinankerronan perinteen edistäminen ja kirjastojemme arvostaminen demokraattisena instituutiona. Tässä keinoja, joilla voisimme edistää luku ja kirjoitustaitoa, sanoo Ruotsin uusin lukulähettiläs Bagir Kwiek. Kwiek on kirjailija ja Ruotsin romanikirjaston koordinaattori. Hän kuuluu Ruotsin romanivähemmistöön ja toimii Ruotsin tuoreimpana lukulähettiläänä. Kansainvälistä lukutaidonpäivää vietetään 8. syyskuuta.

Kansainvälistä lukutaidon päivää vietetään 55. kertaa. Sen tarkoituksena on muistuttaa lukutaidon tärkeydestä ihmisarvo- ja ihmisoikeusasiana. Bagir Kwiek tuli Ruotsiin vuoden ikäisenä Kosovosta vanhempiensa ja seitsemän sisaruksen kanssa. Kwiekin isä on Puolan romani ja äiti Kosovon romani. 

Romanien kulttuuriaarre 

Kwiek puhuu lämpimästi romanikulttuurin vahvasta tarinankerronnan perinteestä. Ruotsissa on Bagirin arvioiltaan 100 000 romania, jotka edustavat viittä suurta romanikielen kieliryhmää ja kymmeniä murteita. Hän itse puhuu romanin kalderashia, puolaa, serbokroatiaa ja albaniaa.  

“Sanon yleensä, että tarinat ja niiden historia ovat yhtä pitkiä kuin muistomme, ne voivat kadota nopeasti yhden sukupolven aikana. Siksi ne on kirjoitettava ylös. Näin tapahtui pandemian aikana kun monet vanhuksia kuoli ja monet tarinat katosivat.” 

Lukulähettiläänä Bagir Kwiekin halusi lisätä tietoisuutta romanikirjallisuudesta. Hän kertoo halunneensa nostaa katseensa Ruotsin ja Pohjoismaiden kirjallisesta perinteestä kohti Euroopan 16 miljoonaa romania ja heidän kulttuurisia aarteitaan eri Euroopan maissa. Yksi hänen toteuttamistaan konkreettisista toimenpiteistä on antaa ruotsalaisille kirjastoille mahdollisuus toimia romanien lukulähettiläinä. Tämä vaatii kirjastoilta tiettyjen kriteerien täyttämistä. Kirjastojen pitää muun muassa tuoda esille romanikulttuuria näkyvälle paikalle.

“Romanien kirjallisuus asetetaan usein pienille hyllylle kirjaston takaosaan. Haluan, että ne olisivat näkyvällä paikalla ja että romanilippu olisi näkyvällä paikalla, niin että kirjastoon saapuvalle lapselle tulisi hyvä mieli.”  

Kirjastojen merkitys 

Kwiekin mukaan kirjastojen merkitystä ei voi korostaa tarpeeksi. Kirjoilla on iso rooli kaikissa yhteiskunta- ja ikäryhmissä. Hänen mukaansa kirjastoja voidaan kutsua ainoiksi jäljellä oleviksi demokraattisiksi tiloiksi, joihin kaikki ovat tervetulleita.  

“Kirjastojen pitäisi saada enemmän arvostusta! Ne ovat paikkoja, joissa ihmiset oppivat ja ymmärrys lisääntyy. Tarinoiden, sanojen, ajatusten, ideoiden ja tunteiden avulla voimme matkustaa toiselle puolelle maailmaa”, Bagir Kwiek sanoo.  

Ruotsin seuraava lukulähettiläs julkistetaan myöhemmin tänä vuonna. Lukulähettilään odotetaan levittävän rakkautta lukemiseen ja tekevän työtä sen eteen että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet löytää kirjallisuutta.  

Vähintään 771 miljoonalta nuorelta ja aikuiselta puuttuu nykyään peruslukutaito. Kansainvälistä lukutaidon päivää vietetään ympäri maailmaa teemalla “Transforming Literacy Learning Spaces”. Tavoitteena on lukutilojen muokkaaminen luku- ja kirjoitustaidon tukemiseksi sekä oikeudenmukaisen ja osallistavan koulutuksen takaaminen kaikille.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta