Tieteellä on tärkeä rooli vesiongelmien ratkaisemisessa

Photo: Flickr/Erik (HASH) Hers-man(CC BY 2.0)

Photo: Flickr/Erik (HASH) Hers-man(CC BY 2.0)

10.11.2013 – Tänään vietettävän maailman tiedepäivän teemana on Science for Water Cooperation: Sharing Data, Knowledge and Innovations. Päivän tarkoituksena on havainnollistaa tieteen, teknologian ja innovaatioiden tarjoamia ratkaisuja maailman vesiongelmiin.

Monet globaalit ongelmat, kuten puhtaan veden saatavuus ja ilmastonmuutos, liittyvät veteen. Tieteellistä tietoa ja tutkimusta tarvitaan päätöksentekijöiden tueksi, jotta globaaleihin vesiongelmiin voidaan puuttua.

Kyse ei ole ainoastaan tieteentekijöistä. Paikallisilla yhteisöillä on hallussaan tärkeää tietoa vesiresursseista ja niiden käytöstä. Tällaisen tiedon huomioiminen on erittäin tärkeää. Hyödyntämällä eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa ja paikallisten ihmisten asiantuntemusta vesiyhteistyö voi auttaa myös sosiaalisesti kestävien yhteiskuntien rakentamisessa.

Yksi maailman tiedepäivän tavoitteista onkin rakentaa siltoja tieteen ja yhteiskunnan välille: on tärkeää, että kansalaiset ovat perillä tieteen tilasta ja sen kestävälle kehitykselle tarjoamista mahdollisuuksista.