UNDP: Inhimillisen kehityksen indeksi laskee

90 prosenttia maista ovat rekisteröineet YK:n inhimillisen kehityksen indeksissään laskua molempien kahden viime vuoden aikana, 2020 ja 2021, ja yli 40 prosentilla se on laskenut molempina vuosina. Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP) julkaisi inhimillisen kehityksen raportin tänään, 8. syyskuuta.  

Ensimmäistä kertaa YK:n kehitysohjelman 32 vuoden aikana kansakunnan terveyttä, koulutusta ja elintasoa mittaava inhimillisen kehityksen indeksi on laskenut maailmanlaajuisesti kaksi vuotta peräkkäin. Inhimillinen kehitys on pudonnut takaisin vuoden 2016 tasolle, mikä tarkoittaa takapakkia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.  

Viimeiset kaksi vuotta ovat vaikuttaneet tuhoisasti miljardeihin ihmisiin ympäri maailmaa, kun COVID-19:n ja Ukrainan sodan kaltaiset kriisit ovat ravistaneet mailmaa. Näiden ohella muutoksia näkyy laajojen sosiaalisten ja taloudellisten muutosten vuorovaikutuksessa sekä polarisaation kanssa.  

Vaikka jotkin maat ovat alkaneet nousta jaloilleen, elpyminen on epätasaista ja osittaista, mikä lisää entisestään inhimillisen kehityksen eriarvoisuutta. Latinalainen Amerikka, Karibia, Saharan eteläpuolinen Afrikka ja Etelä-Aasia ovat kärsineet erityisen kovasti. 

“Maailma yrittää vastata peräkkäisiin kriiseihin. Olemme nähneet elinkustannus- ja energiakriisien yhteydessä, että vaikka on houkuttelevaa keskittyä nopeisiin ratkaisuihin, kuten fossiilisten polttoaineiden tukemiseen, välittömät avustustaktiikat viivästyttävät pitkän aikavälin systeemisiä muutoksia, jotka meidän on tehtävä”, sanoo Achim Steiner, UNDP:n johtaja. 

Raportissa tarkastellaan, miksi tarvittavaa muutosta ei tapahdu, ja ehdotetaan, että syitä on monia; esimerkiksi se, miten epävarmuus ja polarisaatio ruokkivat toisiaan ja estää solidaarisuuden sekä yhteistoiminnan, jota kuitenkin tarvitsisimme kriisien ratkaisemiseksi kaikilla tasoilla. Uudet laskelmat osoittavat myös, että esimerkiksi ne, jotka tuntevat eniten epävarmuutta omaksuvat todennäköisimmin äärimmäisiä poliittisia näkemyksiä.  

“Nykyään kolmasosa ihmisistä maailmanlaajuisesti tuntee olonsa stressaantuneeksi ja alle kolmannes ihmisistä ympäri maailmaa luottaa toisiin ihmisiin, kohtaamme suuria esteitä ihmisten ja planeetan hyväksi toimivien poliitikkaohjelmien omaksumisessa”, Achim Steiner sanoo.  

Uuden suunnan luomiseksi raportti suosittelee sellaisten poliittisten toimien toteuttamista, jotka keskittyvät investointeihin – uusiutuvasta energiasta pandemiavalmiuksiin ja vakuutuksiin – mukaan lukien sosiaaliturvan – ja varmistamaan yhteiskuntaamme  epävarmoihin ylä- sekä alamäkiin. Innovaatiot monissa muodoissaan – teknologiset, taloudelliset ja kulttuuriset – voivat myös rakentaa valmiuksia vastata tuleviin haasteisiin.  

Lue lisää vuoden 2022 Inhimillisen kehityksen raportista ja UNDP:n täältä. 

Lue aiheesta lisää myös täältä.

UNDP:n suomenkieliset sivut löydät täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta