Uuden kampanjan kohteena vuosittainen 1,3 miljardin tonnin ruokahävikki

24.1.2013 – Yksinkertaiset toimenpiteet niin kuluttajien kuin vähittäiskauppojen osalta voivat edesauttaa vuosittaisen ruokahukan vähenemistä ja muokata kestävämmän tulevaisuuden. Siinä on uuden ”Think.Eat.Save” –kampanjan ydinviesti, joka lanseerattiin eilen FAO:n (YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö), UNEP:in (YK:n ympäristöohjelman) ja niiden kumppaneiden toimesta.

Kampanjan tavoitteena on kannustaa kansalaisia kuluttamaan tietoisemmin sekä tarjota tietoportaali jo olemassa oleville aloitteille ympäri maailmaa.

Globaalilla tasolla noin kolmasosa kaikesta ruuasta menee hukkaan tai pilaantuu ”pellon ja haarukan välillä”. Rahassa mitattuna ruokahukan arvo on n. 1 miljardia dollaria. FAO:n mukaan tuotantovaiheen ongelmana on elintarvikkeiden pilaantuminen, kun taas myyntivaiheen ja yksittäisen kuluttajan ongelmana on syömäkelpoisen ruuan päätyminen roskakoriin.

”Maailmassa, jossa elää seitsemän miljardia ihmistä – ja meistä tulee yhdeksän miljardia vuoteen 2050 mennessä – ei yksinkertaisesti ole varaa käsitellä elintarvikkeita näin huolimattomalla tavalla”, totesi YK:n ympäristöohjelman johtaja Achim Steiner.

Rio+20 –ympäristökonferenssi viime vuoden kesäkuussa toimi osaltaan kimmokkeena kampanjalle, kun valtionpäämiehet ja hallitukset antoivat vihreää valoa kymmenen vuoden kestävän kulutuksen ja tuotannon puiteohjelmalle (SCP). Niin kutsutun elintarvikesektorin  SCP-ohjelman on oltava osa tätä puiteohjelmaa jotta maailman tuotantoperusta saadaan turvattua, ympäristön kuormitus vähennettyä ja maailman kasvava väestömäärä ruokittua.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa syömäkelpoista ruokaa joutuu vuosittain roskiin 95- 115 kiloa, kun taas Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa ja Aasiassa määrä on ainoastaan 6-11 kiloa.

Myös EU-komissio antaa aloitteelle täyden tukensa.