Vesi on elämän ehto

Kuva: World Economic Forum

Kuva: World Economic Forum

22.3.2015 – Riittävä vedensaanti on yksi kestävän kehityksen kulmakivistä. Vedensaannin turvaamisella voidaan vähentää köyhyyttä ja lisätä talouskasvua, mutta myös kehittää yhteiskuntia entistä ympäristöystävällisemmiksi. Suorasti tai epäsuorasti vesi vaikuttaa miljardien ihmisten toimeentuloon.

Maailman vesipäivää vietetään vuosittain maaliskuun 22. päivänä. Tänä vuonna päivän teemana on vesi ja kestävä kehitys.

”Ilmastonmuutos ja maatalouden, teollisuuden ja kaupunkien kasvava vedentarve sekä saasteet kiihdyttävät vesikriisiä. Tilannetta voidaan parantaa ainoastaan kaikki alat mukaan ottavalla politiikalla – kansainvälisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti”, sanoo YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon. 

Vuonna 2000 asetetuista vuosituhattavoitteista yksi pyrki puolittamaan puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien ihmisten määrän. Tavoite täyttyi vuonna 2010, viisi vuotta asetettua takarajaa ennen. Vuosien 1990 ja 2012 välillä 2,3 miljardia ihmistä sai pääsyn kunnollisten vedenlähteiden äärelle. Edistyksestä huolimatta 750 miljoonaa ihmistä eli joka kymmenes maailman väestöstä elää yhä ilman turvattua vedensaantia. 

Neljännes maailman väestöstä on alkanut käyttää kehittyneitä sanitaatiojärjestelmiä vuoden 1990 jälkeen. Noin 2,5 miljardia ihmistä elää kuitenkin ilman kunnollista santiaatiota, ja noin miljardi ihmistä tekee tarpeensa luonnossa. Sanitaatio onkin vuosituhattavoitteiden vähiten kehittynyt osa-alue. 

”Ennen kuin vastaamme tähän tarpeeseen, emme voi saavuttaa maailmaa, jossa kaikilla on yhtäläinen oikeus omanarvontuntoon, terveyteen ja hyvinvointiin”, Ban Ki-moon toteaa. 

”Voidaksemme käsitellä veteen liittyvät haasteet meidän on tehtävä töitä yhdessä ja oltava avoimia uusille ideoille ja innovaatioille sekä jaettava ne ratkaisut, joilla voimme kehittää kestävää tulevaisuutta. Jos teemme näin, voimme pyyhkiä pois köyhyyden, edistää maailmanlaajuista hyvinvointia, suojella ympäristöä ja kohdata ilmastonmuutoksen tuomat uhkat.”