A-Ö Verkkosivun hakemisto

YK75 – Seksuaalisen väkivallan torjuminen konflikteissa

Raiskaus on yleinen sodankäynnin väline konflikteissa. Arviolta 60 000 naista raiskattiin sisällissodan aikana Sierra Leonessa (1991-2002), jopa 60 000 naista entisessä Jugoslaviassa (1992-1995), 250 000 naista Ruandan kansanmurhan aikana (1994), yli 40000 naista Liberiassa ( 1989–2003) ja vähintään 200 000 Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 1998 lähtien.

Seksuaalinen väkivalta luonnehtii konflikteja ja sotatilanteita laajalti maailmalla, Afganistanista Irakiin ja Somaliasta Syyriaan. YK:n pääsihteerin erityisedustaja seksuaalisen väkivallan torjumiseksi konflikteissa, on aikaansaanut torjuntatoimia maailmalla. Maita on autettu kehittämään ja ottamaan täytäntöön lakeja, joiden avulla kriminalisoida sodanaikaiset raiskaukset ja lopettaa tekijöiden rankaisematta jättäminen. Myös erinäisiä ohjelmia on luotu tukemaan raiskauksien uhrien elämää. Poliiseja ja tuomareita on koulutettu, jotta heillä on valmiudet käsitellä kyseisiä rikoksia. Lisäksi tukea on annettu erityisyksiköille, jotka tutkivat sotien ja konfliktien aikaisia raiskaussyytöksiä.

 

Uusimmat artikkelit

Sauli Niinistö YK:n yleiskokouksessa: Oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä sopimuksia ei...

Koronapandemian vuoksi YK:n 75. yleiskokous järjestetään pääosin virtuaalisesti. Maailman johtajat kokoontuvat yhteen ennakkoon lähetettyjen...

Toimintarajoitteisten henkilöiden oikeuksien edistäminen

YK edistää eturintamassa tasa-arvoa ja tukee toimintarajoitteisten henkilöiden osallisuutta sosiaalisissa, taloudellisissa ja poliittisissa elämän...

UNICEF ja sosiaalisen median sovellukset yhdessä verkkokiusaamista vastaan

UNICEF on yhdessä sosiaalisen median yritysten kanssa toteuttanut kampanjan verkkokiusaamisen estämiseksi. Nuorten ja asiantuntijoiden...

Covid-19: Guterresin mukaan nationalismia ja populismia voidaan pitää epäonnistuneina

YK:n pääsihteerin mukaan maailma on kohtaamassa uudelleen vuoden 1945 tilanteita ja tapahtumia. Hänen mukaansa...

Ihmiset ympäri maailmaa puhuvat tasa-arvon, solidaarisuuden ja kestävän kehityksen...

YK:n toteuttaman kyselyn mukaan 87% miljoonasta vastaajasta kokee, että maailmanlaajuinen yhteistyö on avainasemassa nykypäivän...

António Guterresin viesti koronaviruksesta