YK:n asiantuntijat vaativat ihmisoikeusstandardien lisäämistä kehitystavoitteisiin

 

Rio+2019. maaliskuuta 2012 Ryhmä Yhdistyneiden kansakuntien itsenäisiä asiantuntijoita kehottaa valtioita lisäämään yleisesti hyväksytyt kansainväliset ihmisoikeusnormit ja -standardit sekä vastuumekanismit niihin tavoitteisiin, joista sovitaan YK:n kestävän kehityksen foorumissa kesäkuussa.

”Globaalit tavoitteet on helppo asettaa, mutta niitä harvoin saavutetaan”, kertovat 22 ihmisoikeuseksperttiä avoimessa kirjeessään hallituksille, kun ensimmäinen kierros YK:n kestävän kehityksen konferenssin (Rio+20) epävirallisista neuvotteluista alkoi New Yorkissa.
”On olemassa oikea riski siitä, että Rio de Janeirossa tehtävät sitoumukset jäävät tyhjiksi lupauksiksi ilman mitään tehokasta valvontaa ja tilivelvollisuutta.”

20.–22. kesäkuuta Brasiliassa pidettävän Rio+20-konferenssin odotetaan pohjustavan maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka täydentäisivät ja vahvistaisivat YK:n vuosituhattavoitteita (köyhyyden vähentämiseen ja sosiaaliseen kehitykseen tähtäävät tavoitteet, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä).

”Vuosituhattavoitteiden virheistä pitäisi oppia sen verran, että uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin tulee lisätä koko ihmisoikeuksien skaala, joka linkittyy kestävään kehitykseen. Ihmisoikeuksien on oltava mittapuuna sille, tapahtuuko ketään syrjimätöntä, oikeudenmukaista ja kestävää kehitystä oikeasti”, itsenäiset asiantuntijat toteavat.