10 millioner skygger

0
538
Mens store dele af Europas romaer besidder statsborgerskab, er Zahirovic famillien statsløse. De bor på et lille værelse i Kroatien., uden vand, elektricitet eller sanitære forhold. Familiens indkomst stammer fra at sælge skrotmetal. Foto: UNHCR / N.Lukin.

Mens store dele af Europas romaer besidder statsborgerskab, er Zahirovic famillien statsløse. De bor på et lille værelse i Kroatien., uden vand, elektricitet eller sanitære forhold. Familiens indkomst stammer fra at sælge skrotmetal. Foto: UNHCR / N.Lukin.

April 2015 – Statsløshed betyder, at være usynlig i lovens øjne. Uden ID-dokumentation til at bevise ens fødested eller nationale tilknytning til sit land, kæmper millioner af mennesker en stille kamp i samfundets skygge. Usynlige, frarøves de adgangen til fundamentale politiske, økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder. FN’s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) estimerer, at mere end 680,000 statsløse lever i Europa – men tallet kan være langt højere.

På globalt plan vurderes 10 millioner at være statsløse – et tal som svarer til Danmarks og Norges befolkninger til sammen. Men da statsløshed er svært at måle, mener UNHCR, at tallet i realiteten er langt højere.

 Nusret, 49 år: ”Jeg føler, at jeg er sat i karantæne. Jeg kan ikke gå nogen steder uden ID. Jeg kan ikke engang besøge min syge mor i Kosovo.” Foto: UNHCR / N.Lukin

”Du er en skygge her.. Blot en skygge. Du går forbi på gaden, men ingen ser dig,” siger Nusret Hodžić, som er statsløs.

 I 15 år levede han en normal tilværelse som en serbisk statsborger i Montenegro. Men hans situation blev vendt på hovedet, den dag hans nationalitet blev taget fra ham. Den dag mistede Nusret meget mere, end blot hans identifikationsdokumenter.

”Du har ingen rettigheder. Som en mand der lever et normalt liv, der fra den ene dag til den anden mister benet. Pludselig er man handikappet. Dét er hvad denne situation har gjort ved mig.”

At være statsløs betyder, at intet land anerkender ens nationalitet i legal forstand, hvorfor statsløse individer ikke kan fremskaffe identifikationspapirer. Uden sikkerheden, som den legale identitet i statsborgerskabet giver, lægger stemplet ”statsløshed” sig som en usynlighedskappe omkring individer.

Usynligheden opstiller barrierer som afholder individer for at blive inkluderet i samfundet, idet nøglen, som er nødvendig for at få adgang til uddannelse, sundhedspleje, formel ansættelse, som opstiller muligheden for at rejse, åbne en bankkonto, få et kørekort, at stemme, eller at blive gift og registrere ens barns fødsel, frarøves.

Sidstnævnte betyder også, at stemplingen som statsløs går i arv – hjertesorgen fra et livs samfundsmæssig eksklusion videregives til fremtidige generationer. Dette er tilfældet i samfund, hvor statsborgerskab kun accepteres gennem national herkomst. Heldigvis undgår de fleste lande dette scenarie og anerkender borgere som statsborgere indenfor den stat de fødes, siger FN’s højkommissariat for flygtninge.

Drivkræfterne bag statsløshed

De underliggende mekanismer som fortsat gør folk statsløse, er landespecifikke og varierende. En fællesnævner der kan udpeges, er huller i landes retssystem, konstaterer UNHCR. 1954 Konventionen for statsløshed er et vigtigt instrument i at modkæmpe statsløshed på internationalt niveau, og derigennem beskytte de, som ekskluderes fra samfundet. Dens universelle definition på statsløshed, søger at hjælpe stater med at udfylde det juridiske tomrum og lappe de huller, som upræcise definitioner er med til skabe. Konventionen er samtidigt en anerkendelse af, at alle mennesker, uanset religion, køn og etnicitet, har ret til statsborgerskab. I Europa har de fleste lande underskrevet eller tiltrådt konventionen, men mange står stadig overfor store udfordringer, når det gælder fortolkning af loven og hvordan denne implementeres nationalt.

UNHCR peger på, at statsløshed ikke nødvendigvis er resultatet af instrumentelle, bevidste politiske valg, men et spørgsmål om overbelastede, hullede retssystemer. Fremkomsten af nye stater og ændringer af territorielle grænser, kan tilføre kompleksitet til sårbare retssystemer. Dette har i Europa været symptomatisk.

Nusret var født i hvad der tidligere udgjorde Jugoslavien. I takt med Jugoslaviens opløsning faldt mange lande ned i det legale kviksand, som der blev affødt i forbindelse med den ændrede territorielle og politske arkitektur. Mange blev derfor fastlåst i et bureakratisk limbo, med et fod i hver lejr, og blev statsløse, fordømt til isolationens tortur.

Men selvom mange lande i Europa har tiltrådt konventionen, er der visse grupper, der alligevel tabes. Ifølge UNHCR, er diskrimination den primære drivkraft, som holder problematikken i live.

Minoriteter gøres ofte til genstand for statsløshed og står overfor store udfordringer forbundet med at indsamle de fornødne dokumenter, som bekræfter deres statsborgerskab og nationalitet, siger UNHCR.

At dokumentere noget der ikke er der

At bevise sin egen eksistens er en stresset og tung byrde. ”At bevise statsløshed er som at etablere en negativ. Individet skal dokumentere noget, der ikke er der”, siger UNHCR.

Statelessness Banksy graffiti. Photo Flickr John Cooper. 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

På Balkan resulterede Sovjetunionens sammenbrud i 1991 i et forandret geografisk og politisk landskab i Østeuropa. I takt med at folk begyndte at genopdage og fejre deres egne kulturer, blev mure også bygget op mod, hvad de betragtede som årtiers undertrykkere: russerne. Etniske russere, som levede indenfor Balkans grænser blev Balkans syndebuk så snart uafhængigheden ankom, hvilket kom til udtryk gennem de restriktive midler der blev taget i brug, for at berøve deres statsborgerskab.

Ifølge UNHCR mangler mere end 260,000 deres nationalitet i Letland og 91,000 i Estland var uden statsborgerskab ved udgangen af 2013.

Uden statsborgerskabets rustning er statsløse ekstremt sårbare for udnyttelse og risikerer forfølgelse og fængsling. Statsløshed begrænser individers økonomiske, politiske, sociale og kulturelle mulighedsrum i et signifikant omfang, der lag for lag fjerner deres individuelle autonomi.

Uden nationalitet, legal identitet, er statsløse efterladt i mørket. De kæmper for at blive set og finde deres plads i verden. Deltag i UNHCR’s kampagne mod statsløshed.

#IBelong

 Artiklen indgår i Unric’s Nordiske Nyhedsbrev, april 2015.