Ældres rettigheder i fokus

0
491

 

 
FN’s generalsekretær Ban Ki-moon udtaler, at ældre personers rettigheder dagligt bliver krænket og at de ofte står over for aldersdiskrimination på arbejdspladsen. I sin meddelelse om den Internationale Ældredag udtalte generalsekretæren, at det længe har været på FN’S dagsordenen at fremme uafhængighed, deltagelse og værdighed for ældre personer og at dette er af central betydning for gennemførelsen af den internationale handlingsplan om ældning fra Madrid.

Temaet for dette års Internationale Ældredag, "Rettigheder ældre mennesker", er især betydelig i år, hvor vi markerer 60-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheder. Generalsekretæren udtalte, at FN’s medlemsstater forpligtede sig "til at fjerne alle former for diskrimination, herunder diskrimination på baggrund af alder" ved at vedtage Madrid-planen for seks år siden på den anden verdenskonference om ældre.
 
"At erkende den afgørende rolle som de ældre spiller i samfundet er en vigtig grundpille i Madrid-handlingsplanen," udtalte Mr. Ban. "Tidligere på året klargjorde den første gennemgang og vurdering af planen, at der skal gøres langt mere på nationalt plan for at støtte ældre, fremme deres indkomst, sikre deres sociale beskyttelse og sikre sundhedspleje af høj kvalitet samt levere langsigtet pleje. For at muliggøre dette skal nationale aldersspecifikke politikker forbedres væsentligt og hensyntagen til ældre mennesker skal integreres i en bredere politisk ramme. "