Årsbog 2011: Fremspirende spørgsmål om vores globale miljø

0
442
title

titleUNEP’s Årsbog for 2011 er nu til rådighed. Den 8.udgave af FNs miljøprograms rapport, UNEP’s Årsbog undersøger de globale spørgsmål der er dukket op det seneste år og den beskriver den seneste videnskab indenfor emnet i en politisk sammenhæng.

Men bogen fremhæver også de største miljømæssige udviklinger der har været det seneste år, og præsenterer de nyeste data samt tegner et billede af de kommende trends. Årsbogen er essentiel for alle der har stærk interesse for fremtiden på vores planet

Bogen giver mange eksempler på praktiske foranstaltninger der kan tages for at minimere yderligere forurening og udtømmelsen af vores ressourcer. Rapporten indeholder i alt 5 kapitler der lyder som følgende:

 

Hændelser og udviklinger: En global dialog om en grønnere økonomi er startet, drevet af miljøhensyn og økonomiske muligheder. De internationale udviklinger samt en række ekstreme naturkatastrofer fortsætter med at opfordre os til at opnå nye resultater hvad angår forandringerne i de internationale klimaprocesser.  

Plastikaffald i havet: Hvert år ender store mængder af plastikaffald i havet, hvor det langsomt fragmenteres og ophobes. Forskere er bekymret for betydningen af fragmenteringen af microplastik i miljøet. Forbedret styring af spild er nøglen til at undgå plastik og andre typer affald ender i havet.

Fosfor og produktionen af mad: Fosfor er essentiel for produktionen af mad, men den globale forsyning er ved at være opbrugt. Der er brug for en større viden om tilgængeligheden af disse ressourcer.      

Nyeste perspektiver indenfor skov biodiversitet: Skove er i fokus når det kommer til den bæredygtige globale opmærksomhed. Men biodiversitet bliver ved med at putte skovene i fare, mindsker deres evne til at tilpasse sig under det pres, som blandt andet klimaændringerne er med til at skabe.

Nøgle miljøindikatorer: Disse miljøindikatorer hjælper med til at vurderer de samlede resultater af det komplekse samspil mellem mennesker og miljøet. De seneste miljødata og tendenser viser fremskridt i håndteringen af den stratosfæriske ozonnedbrydning, indførelsen af bæredygtige energiteknologier samt stigende brugen af miljøcertificeringen. Dog stiger den globale udledning af kuldioxid stadig og presset på økosystemer fortsætter med at forsage tab af biodiversitet på baggrunden af brugen af de naturlige kilder.  

Årsbogen kan læses her UNEP Year Book 2011, hvor der også findes et resume af bogen. Ellers kan et printet eksemplar købes i UNEP online boghandel mod gebyr.