Bedre skove betyder bedre liv – 2011 er Skovens År

0
518

FN har udråbt 2011 til “International Year of Forest” – Skovens År. Det betyder at beskyttelse af vores skove, bæredygtigt skovbrug og bæredygtig udvikling vil være i  fokus i 2011.

title

Verdens skove er essentielle for livet og for at opnår menneskets største mål – så som at reducerer fattigdom, begrænse klimaændringer og sikre bæredygtig udvikling. Den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN) vil sammen med sine medlemmer arbejde for at sikre bedst mulig udnyttelse af skovene, med henblik på menneskelig velfærd og bevaringen af biodiversitet.

“Den luft, vi indånder – det mad, vand og medicin vi har brug for, for at overleve, de mange forskellige liv på jorden, klimaet, der skaber vores nutid og vores fremtid – de er alle er afhængige af skovene. Derfor skal 2011 skal være året, hvor verden anerkender den afgørende betydning en sund skov har på livet – for mennesker og for biodiversitet. ” siger Julia Marton-Lefèvre, IUCN generaldirektør.

Nogle af de ting året skal bruges til er blandt andet at opfordrer regeringerne, relevante regionale og internationale organisationer, og større grupper til at støtte aktiviteter i forbindelse med det europæiske år, bl.a. gennem frivillige bidrag. At fremme frivillige partnerskaber blandt medlemsstaterne, internationale organisationer og større grupper til at lette og fremme aktiviteter i forbindelse med det europæiske år på lokalt og nationalt plan, bl.a. ved at skabe nationale udvalg eller udpege kontaktpunkter i deres respektive lande.

Forberedelserne til fejringen af Skovens år 2011 finder sted på både regionalt, nationalt of internationalt niveau. En række organisationer og medlemslande har intentioner om at promoverer forskellige aktiviteter, men disse er dog stadig under udvikling. Du kan følge med på International Year of Forest’s hjemmeside og læse mere om aktiviteterne og om hele projektet.

 

FAO har netop publiceret en rapport om emnet, det kan du læse mere om her.