GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR BOLIG OG BEBYGGELSESMILJØ

0
405

3. OKTOBER 2005

Temaet for dette års dag for bolig og bebyggelsemiljø, ”2015 målene og byen”, fremhæver vigtigheden af at styre hurtigt urbanisering og mindske fattigdom i byerne.

Ny forskning viser at der inden 2050, vil være over 6 milliarder mennesker, svarende til 2/3 af menneskeheden, der bor i byer. Hvis den nuværende tendens fortsætter, kan over halvdelen af disse mennesker komme til at bo i slum-kvarterer. På den anden side, er slum kvarterer og andre lommer af fattigdom der findes selv i rige lande, placeret i et velafgrænsede områder hvor alle 2015 målene kan tackles samtidigt, hvor storstilede økonomiske planer kan gennemføres, og hvor indgreb kan have forstærkende effekt.

Oprettelsen af slumkvarterer forekommer ofte på grund af politikker der afskærer ulovlige byggerier fra offentlig service som vandforsyning, kloakering, sundhedspleje og uddannelse. Derudover møder græsrodsprojekter om at løse denne type problemer ofte politisk eller bureaukratisk modstand. Men rydning af slumkvarterer løser ikke de problemer der følger med en hurtig urbanisering. Vi må have en udvikling af byerne der tager højde for de fattigste, og hvor både kvinder og mænd får indflydelse på deres kvarters udvikling – en udvikling som skal foregå med respekt for menneskerettighederne i overensstemmelse med international lov.

Hovedbyen for årets livsmiljødag er Jakarta, som blev valgt for at fremhæve det samarbejde der bragte hjælp frem til de overlevende efter sidste års tsunami. I Jakarta og Banda Aceh, og i alle lande i det indiske ocean der blev ramt af katastrofen, er indsatsen nået udover katastrofehjælpen, og fokuserer nu på at etablere en plan for holdbar genopbygning med brug af teknologier der skal beskytte mennesker og boliger mod lignende katastrofer i fremtiden. Denne fremgangsmåde omfatter jord og ejendomsadministration, lokale myndigheder, institutionel udvikling samt kvinders særlige behov. Midt i de nuværende besværligheder er der tegn på håb om at vi kan hjælpe med at opbygge nye liv og nye muligheder.

Vi må give de millioner af mennesker der lider under de dårlige forhold i slumkvartererne samme chance som de der fik hjælp til genopbygning efter tsunamien. På denne internationale dag for bolig og bebyggelsemiljø opfordrer jeg det internationale samfund og alle byer i verden til at gøre en større indsats for at nå 2015 målene, og særligt for at opnå en forbedrelse af levevilkårene for de mindst 100 millioner mennesker der bor i slum inden 2020.