Diabetes på fremmarch

0
433
flickr - Paul - SugarCubes - CC BY-NC-ND 2.0

flickr - Paul - SugarCubes -  CC BY-NC-ND 2.0

14.november 2014 – Mængden af mennesker med type 2 diabetes stiger over hele verden, og i dag lider 382 millioner mennesker af sygdommen. I 2035 estimeres det at dette tal vil stige til 592 millioner. 

Kroniske sygdomme såsom diabetes-2, der tidligere blev kaldt gammelmandssukkersyge, er en af de hyppigste dødsårsager i verden og en stor udfordring for moderne samfund.Diabetes er stadig en hovedårsag til nyresvigt, blindhed, fod- og ben-amputationer samt hjertesygdomme, Danmark kom ind som nr. 3 oghar givet kampen mod diabetes høj prioritet på den politiske dagsorden med initiativer, der også berører mad og livsstil. Diabetes er stadig en hovedårsag til nyresvigt, blindhed, fod- og ben-amputationer samt hjertesygdomme.

Alt imens verdenssamfundet og medierne især koncentrerer sig om ebola, er den Internationale Diabetes Dag med til at kaste lys over ’stille dræbere’ såsom diabetes. Formålet med dagen er således at øge opmærksomheden omkring sygdommen og at forebygge og behandle nye tilfælde i god tid.

Diabetes og andre kroniske sygdomme udgør ikke kun en trussel mod folks helbred, men også mod samfundsøkonomien og verdenssamfundets fortsatte udvikling, på grund af tidlige dødsfald og at smittede bliver tidligere uarbejdsdygtige. I USA er den samlede udgift for staten i forbindelse med fedme og overvægt skønnet til at være omkring 1,4 trillion dollars, hvilket er mere end de samlede omkostninger for Irak krigen.

Der er omkring 60 millioner mennesker med diabetes i Europa. 10,3 % af alle mænd og 9,6 % af kvinderne over 25 har sygdommen. Behandlingsomkostningen i Europa i 2013 blev skønnet til 100-150 mia. Euro og forventes at stige yderligere i de næste par år.

Særligt i Storbritannien er fedme et stort problem, da hele 67 % af mændene og 57 % af kvinderne er overvægtige. Samfundsomksotnningerne er enorme og efter alt at dømme vil den næste generation ligeledes lide under problemet: mere end en fjerdedel af børnene er overvægtige eller decideret fede – 26 % af drengene og 29 % af pigerne.

Ifølge det Europæiske Diabetes Index 2014, kan Europa blive delt i tre regioner i forhold til diabetes, Nordeuropa, Middelhavslandene og Østeuropa.

”I Nordeuropa forstår vi, at diabetes er et stort problem, og vi forsøger at gøre noget ved det. En overvældende procentdel af patienterne har adgang til informationer, læger, behandling og medicinering. I Middelhavslandene gik det rigtig med kampen mod diabetes inden finanskrisen begyndte, så begyndte det at gå ned af bakke. Der er rimelig god adgang til behandling, men ikke gode oversigter over tilfælde eller informationer. I Østeuropa er der omvendt ringe behandlingsmuligheder,” siger Beatriz Cebolla fra ’Health Consumer Powerhouse’, der stod for undersøgelsen.

Vores nordlige naboer Sverige er, ifølge undersøgelsen, der undersøgte forholdene i 28 EU lande, samt Norge og Schweiz, bedst til at håndtere diabetes.

Danmark kom ind som nr. 3 og har givet kampen mod diabetes høj prioritet på den politiske dagsorden med initiativer, der også berører mad og livsstil.

Relaterede artikler

WHO kritiserer big business

Ikke længere en nål i en høstak

IDS Diabetes Atlas