FN’s Handels og Udviklingsrapport 2009

0
405

alt

FN’s Handels og Udviklingsrapport som udkom mandag d. 07/09 præsenterer en nedslående global økonomisk udsigt i konteksten af en forsættende global finansiel og økonomisk krise. Rapporten ser på de kanaler hvorigennem krisen spredtes fra de udviklede lande til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi gennem finansiel strøm, internationale handels og råvarepriser, samt udlandsgæld.

Rapporten undersøger blandt andet stabiliseringspolitikken taget i brug for imødegå de umiddelbare effekter af krisen. I sin analyse af grunden til krisens opståen fokuserer rapporten på den rolle som overdreven stor risikovillighed, muliggjort af finansiel deregulering og innovation i uklare finansielle redskaber, har spillet. Den fremhæver problemet med overvægt af finansielle markeder over grundbegreberne af realøkonomien. Erfaringerne fra krisen beviser at det frie finansielle marked ikke leder til optimale sociale og makroøkonomiske resultater, og indikerer at forholdet mellem Staten og markedet trænger til at blive fundamentalt revurderet.

Grundet de herskende mangler i det internationale finansielle og monetære system sætter FN’s Konference for Handel og Udvikling (UNCTAD) fokus på elementer i reformen for den internationale finansielle arkitektur som for længst burde være revideret. Ydermere kommer rapporten med forslag til nye reformer der skal hjælpe med at mindske risikoen for lignende kriser i fremtiden, samt hjælpe med at skabe en stabil makroøkonomi som kan føre til vækst og gnidningsfrie strukturelle ændringer i udviklingslandende.

Rapporten sætter desuden fokus på den globale opvarmning og spørgsmålet om hvordan forøgede tiltag rettet mod en formindskelse af klimaændringerne kan bliver kombineret med langsigtede udviklingsstrategier og hurtig vækst i udviklingslandende.