Dronnig Elizabeth II af Storbritannien taler til FN’s generalforsamling.

0
520
alt

  

               alt

6. juli 2010: For første gang i mere end 50 år talte Dronning Elizabeth til FN’s generalforsamling, og roste verdensforsamlingen for de mange resultater, men opfordrede samtidig til forsat at indtage en ledende rolle i kampen for fred og fremgang i verden.

”I min levetid har FN udviklet sig fra at være en intellektuel ambition til at blive en reel faktor i kampen for en bedre verden. Det i sig selv er en bemærkelsesværdig bedrift” sagde den britiske monark der blev gjort selskab af sin mand, Prins Philip.

Hun bemærkede at FN i over 6 årtier har været en del af det internationale svar på globale udfordringer. ”Udfordringen er nu at fortsætte med udvise klart lederskab uden at miste fokus på de løbende udfordringer med at sikre fred, fremgang og menneskelig værdighed for alle verdens borgere”

Dronning Elizabeth er statsoverhoved for 16 af FN’s 192 medlemslande og overhoved for Commonwealth der består af 54 lande. Sidste gang hun talte til generalforsamlingen var i 1957, i en alder af 31 år, fire år efter hun blev kronet som dronning.   

Hun fremhævede at i den tid hun har regeret har verden oplevet enorme forandringer, især indenfor videnskab og teknologi, men også i den sociale sfære.

“Det er bemærkelsesværdigt at mange af disse gennemgribende fremskridt er sket, ikke på grund af regeringer, politikker eller lovgivning – selvom disse har spillet en rolle – men i stedet fordi millioner af mennesker verden over har ønsket dem.”

”For FN kunne disse subtile men dog betydningsfulde forandringer i folks tilgang til lederskab og magt have betydet fiasko og forfald. Men i stedet er FN vokset og haft fremgang ved at svare på og tilpasse sig til disse forandringer.”

Dronningen tilføjede at selvom mange ting i verden har ændret sig, så er de mål og værdier der ligger til grund for FN stadig de samme – at fremme international fred, sikkerhed og retfærdighed; at mindske og udrydde sult, fattigdom og sygdomme samt at beskytte alle borgeres rettigheder og friheder.

Hun fremhævede nogle af FN’s bemærkelsesværdige resultater; blandt andet at hjælpe med at reducere konflikter, tilbyde humanitær bistand til millioner af mennesker ramt af naturkatastrofer og andre nødstilfælde og mindske konsekvenserne af fattigdom i mange dele af verden.

Samtidig bemærkede hun at meget stadig mangler at blive gjort, fra at nå globale anti-fattigdomsmål, som 2015-målene, til at håndtere nye og kommende udfordringer som terrorisme og klimaforandringer.

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon udtrykte sin taknemmelighed overfor dronningen, som han beskrev som et levende symbol på ynde, loyalitet og værdighed, over hendes forpligtelse til de fælles værdier FN bygger på.

”Med Dem ved roret har England og Commonwealth bidraget betydeligt til FN” sagde Ban Ki-moon, der bemærkede at Commonwealth landene er den 4. største bidragsyder til FN fredsbevarende operationer.

“I arbejder sammen med os for at skabe udvikling over hele verden, fremme menneskerettigheder og global sikkerhed” sagde han. ”Til september vil vi igen mødes for at yderligere at styrke arbejdet for at nå 2015-målene” tilføjede han og hentydede til MDG-topmødet i New York.

Formanden for generalforsamlingen Ali Treki sagde at FN er fokuseret på at gøre verden til et bedre sted, at kæmpe for fred og retfærdighed, at mindske lidelse og hjælpe fattige mennesker ud af fattigdom.

“Ofte kan vi ikke leve vi op til vores forpligtelser eller de forventninger, der er til os” sagde han. ”Men gennem Deres forpligtelse og utrættelige offentlige arbejde har De demonstreret for os i FN at vi ikke må afvige fra vores mål og må forblive besluttede på at nå disse mål, for de fattige, de mindrebemidlede og de svage har ikke råd til at vi fejler.”