FN’s Vicegeneralsekretær: Klimaforandringer og udvikling tæt forbundet

0
458
eliasson edd

eliasson edd

28. november, 2013 – FN’s Vicegeneralsekretær Jan Eliasson sagde, at der ikke kan finde en revurdering er udvikling sted, som ignorerer klimaforandringerne. ”Klimaforandringerne og udvikling er tæt forbundet,” fortalte Jan Eliasson ved det afsluttende panel på European Development Days i Bruxelles.

Eliasson pointerede, at år 2015 vil blive kritisk, da FN’s medlemslande forventes at blive enige om både en ny post-2015 bæredygtig udviklingsdagsorden og en ny klimaaftale.

”Klimaforandringerne og beskyttelse af biodiversitet skal integreres i post-2015 udviklingsdagsordenen,” sagde Jan Eliasson. ”Enhver udviklingsdagsorden, der ignorerer denne realitet vil være ufuldkommen… Tilpasning og nedsættelse af udledning er derfor nøglepunkter, såvel som den bæredygtige brug af vores naturressourcer.”

Vicegeneralsekretæren understregede, at fattigdomsbekæmpelse kræver ”forvandlende forandring” for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader Celsius. ”Det betyder ændringer i måden vores økonomier vokser og i vores produktions- og forbrugsvaner, og ikke mindst vores energisystemer”.

Eliasson indrømmede, at finansieringen af den bæredygtige udviklingsdagsorden ikke bliver billig. ”Selvom det vedbliver at være centralt, kan udviklingsstøtte alene ikke møde behovene. Der må også ledes efter innovative finansieringskilder og nationale ressourcer,” sagde han.
European Development Days (eudevdays.eu) blev organiseret af Europa-Kommissionen.