En bølge af demens er på vej i vores retning

0
483
På trods af en 90+ aldersforskel har Marie-Thérèse og Federica god tid til at male en drage sammen. Ved at give børn forståelig information om Alzheimers er de bedre rustet til at talke sygdommen i deres familie. Foto kredit: WHO

På trods af en 90+ aldersforskel har Marie-Thérèse og Federica god tid til at male en drage sammen. Ved at give børn forståelig information om Alzheimers er de bedre rustet til at talke sygdommen i deres familie. Foto kredit: WHO

18.03.2015 – Mere end 47 millioner folk i verden lever med demens. Antallet forventes at tredoble i 2050. I nordiske lande alene er demens estimeret at fordoble i løbet af de næste 30 år.

Udviklingen drives frem af den aldrende nordiske befolkning, og tydeliggør et stigende behov for institutioner, der tager sig af folk, der lider af psykiske sygdomme.

Demens er et globalt overset område. For at bringe demens i det internationale søgelys arrangerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sin første ministerkonference  for global handling mod demens i Geneve i denne uge.

Målet med konferencen var at skabe bevidsthed om den socioøkonomiske byrde, som demens er med til at skabe, og understrege at denne kan reduceres, hvis verden kollektivt går sammen om at placere demens højere på den globale dagsorden.

”Der kommer en bølge af demens over os overalt i verden,” sagde generaldirektøren i WHO, Margaret Chan. ”Vi er nødt til at se flere investeringer i forskningen for at være i stand til at udvikle en kur, og ikke mindst forbedre livskvaliteten for de som lider af demens og de pårørende.”

Margaret Chan. Foto kredit: WHOSom et resultat af konferencen har WHO forpligtet sig til at lede og koordinere indsatsen for demens, samt etablere Global Dementia Observatory – et organ som monitorerer udbredelsen af demens, samt ressourcerne til at håndtere problemet i medlemslandene.

”Vi har i lang tid været et skridt bagud i forhold til demens”, sagde Chan, ”men de nylige fremskridt, gør, at vi haler ind. Vi må væve disse nye initiativer ind i en samlet strategi, som kan tages i brug i alle lande. Regeringers engagement er afgørende.”

 I mindst 19 lande, inklusiv Danmark, Norge og Finland, er der allerede udviklet enten en national strategi eller politik for demens. Behandlingen af patienter med demens er dog stadig et omstridt emne i flere af disse lande. Ifølge Alzheimer Foreningen i Finland er omkring 20,000 patienter genstand for restriktive tiltag. Eksempler på disse er bæltefiksering eller fastgørelse til kørestole mod deres vilje – alle i sikkerhedens navn.

60 % af folk med demens lever i lav – og mellemindkomst lande. I 2010 var de globale udgifter til demens estimeret at udgøre 604 milliarder dollars.

Foruden store gennembrud i forskningen til at sikre effektiv behandling og pleje, forventes disse at stige kraftigt.

Foto kredit: WHO

Mere information om demens: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/