FN-rettighedseksperter råder russisk Duma til at kassere lovforslag om ’homoseksualitet propaganda’

0
489
Photo. gay rights

Photo. gay rights

GENÈVE (1. februar 2013) – En gruppe af De Forenede Nationers uafhængige menneskerettighedseksperter, opfordrede i dag underhuset i det russiske parlament, til at kassere et lovforslag der vil etablere administrative sanktioner for “propaganda af homoseksualitet blandt mindreårige.” Lovforslaget er allerede blevet godkendt af den russiske Duma.

Eksperterne i ytringsfrihed, menneskerettighedsforkæmpere, kulturelle rettigheder og retten til sundhed advarede at lovforslaget kan underminere glæden og promoveringen af menneskerettigheder i Rusland, ved uberettiget at udpege lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og unisex mennesker, som i stigende grad er blevet mål for sanktioner og vold i landet.

”Enhver restriktion på fri menings- og ytringsfrihed bør være baseret på fornuftige og objektive kriterier, hvilket ikke opfyldes af lovforslaget vedtaget under førstebehandlingen af Dumaen,” sagde den særlige rapportør for menings- og ytringsfrihed, Frank La Rue. ”Loven kunne potentielt fortolkes meget bredt og dermed krænke ikke blot ret til ytringsfrihed, men også forbuddet mod forskelsbehandling.”

Den særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere, Margaret Sekaggya, advarede om, at denne lovgivning kunne anvendes til urimeligt at indskrænke aktiviteterne af dem der taler for rettighederne af LGBT individer. ”Lovforslaget kunne yderligere bidrage til det i forvejen vanskelige miljø hvor disse forsvarere opererer, stigmatisere deres arbejde og gøre dem til mål for intimidering og vold, som det for nylig er sket i Moskva,” understregede hun.    

“Vi frygter at sådanne love i praksis, vil forværre en allerede vanskelig situation for LGBT personer, der ønsker at udtrykke deres identitet, og vil hæmme afholdelsen af kulturelle begivenheder eller udbredelsen af kunstneriske frembringelser der omhandler LGBT emner,” fremhævede den særlige rapportør på området for kulturelle rettigheder, Farida Shaheed. Hun understregede endvidere, at LGBT ungdom i særlig grad ville blive påvirket.         

Understregende lovforslagets tvetydige formulering, advarede den særlige rapportør for retten til sundhed Anand Grover om, at ”forbyde ’propaganda af homoseksualitet’ ikke kun kan straffe dem der fremmer seksuel og reproduktiv sundhed blandt LGBT personer, men vil også underminere børns rettigheder til at få adgang til sundhedsoplysninger, for at sikre deres fysiske og mentale helbred.” Langt fra at beskytte børn, ville lovforslaget potentielt skade dem ved at forstærke stigmatisering og bidrage til et diskriminerende miljø, som ville sætte dem i øget risiko.          

Henvisende til, at ”vinduet stadig er åbent” for at omgøre beslutningen i løbet af de næste to behandlinger ved Dumaen, opfordrede FN-eksperterne parlamentarikere til at ”udøve lederskab ved at kassere lovforslaget, for at sikre den fulde glæde af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i Rusland.”