Fokus på verdensmål 17: Globale partnerskaber

0
482
Partnerships

Partnerships

7.1.2015 – Da FN vedtog en ny global dagsorden for bæredygtig udvikling i september i år, havde de fleste nok en formodning om, at de nye verdensmål ville inkludere udryddelse af fattigdom, afskaffelse af sult og bedre uddannelse, som er verdensmål 1, 2 og 4. UNRIC sætter nu fokus på de mindre kendte verdensmål – nummer 17 er globale partnerskaber.

Selvom verdensmål nummer 17 om globale partnerskiber er det sidste af verdensmålene, er det et af de vigtigste. Det er et verdensmål, der i høj grad er en forudsætning for at nå alle de andre verdensmål, forklarede FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, op til vedtagelse af målene i september.

”Overgangen fra 2015-målene til verdensmålene for bæredygtig udviklinger markerer en enestående mulighed for at fremme velstand og sikre planetens bæredygtighed for fremtidige generationer,” sagde Ban Ki-moon. ”At opnå verdensmålene kræver endnu stærkere globale partnerskaber og involvering fra alle sider for at mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer.

Et af de vigtigste delmål i verdensmål 17 er, at udviklede lande skal bidrage med 0,7 procent af bruttonationalindkomsten til udviklingsbistand, og at 0,15 til 0,20 procent skal gå til de mindst udviklede lande. Den officielle udviklingsbistand var i 2014 på det højeste niveau nogensinde – 135,2 milliarder dollars, men der er stadig lang vej endnu, før alle lande når det mål.

Det er dog ikke kun finansielle ressourcer, som verdensmål 17 fokuserer på. Verdensmål 17 stiler imod, at viden, teknologi og innovation i langt højere grad skal deles igennem globale fora. Det handler især om miljøvenlige teknologier. Samtidig lægger verdensmålet op til større koordinering af landenes økonomiske politikker for at sikre økonomisk stabilitet fremover.

Alt dette kræver et gennemsigtigt system og pålidelige data, der kan måle fremskridt i forhold til verdensmålene. I juli 2016 mødes det såkaldte politiske forum på højt niveau (HLPF) for at diskutere, hvordan det kan gøres, og for at nå frem til en række indikatorer. Der vil blive mange tekniske og politiske spørgsmål, der skal afklares, og som vil blive afgørende for alle verdensmålene, og hvordan de opnås.

”Processen med at holde regeringer og det internationale samfund op på deres forpligtelser er afgørende,” forklarede Professor Melissa Leach, leder af Institute of Development Studies (IDS), i forbindelse med lanceringen af verdensmålene.

”Det er også vigtigt at udvikle internationale og nationale indikatorer, der kan måle fremgangen og motivere til mere udvikling. Men processen bliver nødt til at være gennemsig og inkluderende, være støttet af en lang række og gensidig læring og tage hensyn til de mest marginaliseredes og fattiges udgangspunkt, hvis målene skal opnås.

25. september 2015 blev FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget. Målene, der indeholder 169 delmål, bygger videre på FN’s succesfulde 2015-mål, der hjalp med at bringe millioner af mennesker ud af fattigdom. UNRIC sætter i januar fokus på nogle af de mindre kendte mål.