Fra ydmygelse og udstødelse til deltagelse

0
429
Poverty main photo

Poverty main photo

17.10.2016 – Observeringen af den internationale dag for udryddelse af fattigdom kan spores helt tilbage til den 17. oktober, 1987. På denne dag samledes over hundrede tusinde mennesker på Trocadéro i Paris – hvor verdenserklæringen om menneskerettigheder i 1948 blev underskrevet – til ære for ofrene for ekstrem fattigdom, vold og sult.

De deltagende proklamerede, at fattigdom er en krænkelse af menneskerettighederne og bekræftede behovet for at stå sammen for at sikre, at disse rettigheder respekteres. Siden da har folk fra alle baggrunde, trossamfund og sociale oprindelser samledes hvert år den 17. oktober for at forny deres engagement og vise deres solidaritet med de fattige.

Poverty logo photoFN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling nummer 1 fra 2030-dagsordenen – at ende fattigdom i alle dens former overalt – anerkender udtrykkeligt, at fattigdom ikke er resultatet af manglen på blot én ting, men at det resulterer fra mange forskellige indbyrdes forbundne faktorer, der påvirker livet for mennesker, der lever i fattigdom.

Dette betyder, at vi må se ud over at anskue fattigdom blot som manglende indkomst eller som mangel på, hvad der er nødvendigt for materiel velfærd – såsom mad, bolig, jord og andre aktiver – for fuldt ud at forstå fattigdom og dens mange dimensioner.

Den 17. oktober giver mulighed for at anerkende indsatsen og kampen fra mennesker, der lever i fattigdom; det er en mulighed for disse mennesker til at få deres bekymringer hørt; og det er en anledning til at erkende, at fattige mennesker er de første til at bekæmpe fattigdom. Dagen afspejler også viljen fra mennesker, der lever i fattigdom, til at bruge deres ekspertise til at bidrage til udryddelsen af fattigdom – netop deltagelsen af de fattige selv har været i centrum for fejringen af denne internationale dag siden dens begyndelse.

Temaet i år – valgt i samråd med aktivister, civilsamfundet og ikke-statslige organisationer – understreger, hvor vigtigt det er at genkende og behandle ydmygelse og udstødelse udholdt af mange af de mennesker, der lever i fattigdom.

Poverty photo 3”Ydmygelse og udstødelse er stærke drivkræfter for social uro og i ekstreme tilfælde den voldelige ekstremisme, der problematiserer så mange dele af vores verden. Men i de fleste tilfælde reagerer folk, der lever i fattigdom, på disse samfundsmæssige dårligdomme med stoisk modstandskraft, idet de arbejder for at undslippe den nedværdigende virkelighed af deres daglige liv,” minder Ban Ki-moon os om i sit budskab på denne internationale dag.

”Lad os på denne internationale dag for udryddelse af fattigdom lytte til og rette os efter stemmerne fra mennesker, der lever i fattigdom. Lad os forpligte os til at respektere og forsvare menneskerettighederne for alle mennesker og ende den ydmygelse og sociale udstødelse – som mennesker, der lever i fattigdom, står overfor hver dag – ved at fremme deres deltagelse i den globale indsats for at ende ekstrem fattigdom én gang for alle.”