Fundamentalisme og populisme udgør en voksende trussel mod kvindelige menneskerettighedsforkæmpere

0
410
Maryam Al Khawaja

Maryam Al Khawaja

26.11.2016 – ”I lyset af den stigende populisme, fundamentalisme og beklagelige tilbageslag for kvindernes menneskerettighedsdagsorden har vi mere end nogensinde brug for at forene vores kræfter for at bevare det demokratiske rum, hvor kvindelige menneskerettighedsforkæmpere udgør en væsentlig modmagt og anselig handlingskraft,” angiver en gruppe FN-rettighedseksperter i en fælles erklæring*.

Kvinder, der arbejder for rettigheder og ligestilling, står over for unikke og voksende udfordringer drevet af rodfæstet diskrimination. Nogle bliver dræbt på grund af deres modige standpunkter; andre oplever vold, chikane, social stigmatisering og til tider fængsling.

Kvindernes deltagelse er blevet begrænset af den forskelsbehandling, som konfronterer dem i hele verden. ”Selv begrebet ’feminisme’ bliver for ofte misforstået, nedvurderet og miskrediteret – selv af nogle fra menneskerettighedssamfundet,” fremhæver eksperterne.

Eksperterne fremhævede en række særlige udfordringer, som kvindelige forkæmpere oplever – herunder kvindefjendske holdninger, trusler om seksuelle overgreb, rejseforbud, manglende beskyttelse og – adgang til retfærdighed, fængsling, drab, love, som krænker deres rettigheder, kønsbaseret ærekrænkelse, hvor der stilles spørgsmålstegn ved deres ”kvindelighed” eller ”seksualitet”, og kønsstereotyper, der sætter spørgsmålstegn ved deres engagement i det offentlige liv i stedet for at holde sig til deres omsorgsroller i familien.

”Mange kvindelige forkæmpere er ikke anerkendt for deres lederskab og bidrag – selv i deres egne organisationer, familier og lokalsamfund, hvor de derfor alene må bære byrden af hjemlig omsorg og opgaver, mens de søger tid til at deltage i sociale eller politiske aktiviteter,” sagde eksperterne.

De opfordrer alle stater til at ratificere og fuldt ud gennemføre konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW) og FN-generalforsamlingens milepæl af en resolution i 2013 om beskyttelse af kvindelige menneskerettighedsforkæmpere,” som kræver, at medlemsstaterne træffer konkrete forvaltninger for at ende kønsdiskrimination.

(*) FN-eksperterne: Alda Facio, formandsdommer for arbejdsgruppen for problemer med diskrimination mod kvinder i lovgivningen og i praksis; Michel Forst, særlig rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere; og Dubravka Simonovic, særlig rapportør om vold mod kvinder, dens årsager og konsekvenser.

(**) Læs hele erklæringen her.

  • Tilføj en Twibbon til dine sociale medieprofiler for at vise støtte
  • Vi ønsker også at benytte lejligheden til at bede dig om at bære noget orange den 25. november for at vise din støtte til #orangetheworld-kampagnen
  • Husk også at bruge tweetet: #16days
  • Besøg UN Women’s hjemmeside for inspiration og fakta her.
  • Læs om HeForShe-kampagnen her.