FN Dag

0
853

FN’s Generalsekretær udtaler:

”På denne 63. jubilæumsdag for vores organisation fejrer jeg denne FN-dag sammen med Jer. Dette år er signifikant i FN’s historie. Vi er netop nået halvvejs i kampen for at opnå 2015 målene, som er vores fælles vision for at skabe en bedre verden i det 21. århundrede. Vi ser nu tydeligere end før, at dette århundrede trusler ikke går ubemærket hen for nogens vedkommende. Klimaforandringer, spredning af sygdomme og dødelige våben og udbredelse af terrorisme tværs over grænserne er kun nogle af de trusler, vi står over for. Hvis vi gerne vil avancere den globale velstand, bliver vi nødt til at sikre den globale, offentlige velstand.

Mange lande halter stadigvæk på vejen mod 2015 målene. Jeg bekymrer mig ligeledes dybt om den verdensomspændende finanskrise. God ledelse og et godt partnerskab er i denne tid vigtigt som aldrig før.

Under denne forudsætning fremstår vores succes på topmødet om 2015 målene i september endnu klarere. Vi sammenbragte en bred koalition for at skabe forandringer og regeringer, NGO’er så vel som civilsamfundet deltog aktivt. Vi frembragte lovning på handling og partnerskab som aldrig før er set for at kunne hjælpe verdens fattige. Endnu er det færdige bistandsbeløb fra topmødet ikke optalt, men det kan nå op omkring USD 16 milliarder.

Samarbejde er vejen frem fremover. Se bare på de fremskridt der er blevet gjort inde for bekæmpelse af malaria. Vores globale malariaindsats har resulteret i bekæmpelse af en sygdom, der dræber et barn hvert 30. sekund, inden for rækkevidde. Det sker ved at udforme en grundig landsplanlægning.

Vi har brug for modeller som disse til at tackle andre udfordringer så som klimaforandringer, nu hvor vi nærmer os Poznan konferencen og klimatopmødet i København i 2009. Vi har brug for, at de fører til, at vi nærmer os opnåelsen af de andre 2015 mål. 

Lad os fortsætte denne fremgang, da der ingen tid er at spilde. FN må og skal komme med resultater for en sikrere, sundere og velstående verden. På denne FN- dag kalder jeg på alle samarbejdspartnere og ledere til at udføre deres del ved at overholde de løfter, der er blevet givet."

Generalsekretær Ban Ki-moon