Generalsekretærens besked på den Internationale Dag for Katastrofereduktion

0
412

Den Internationale Dag for Katastrofereduktion 2008 finder sted i et år, der har set mere end sin rimelige andel af naturkatastrofer, og falder samtidig på treårsdagen for jordskælvet i Sydasien. Med ulykker som denne katastrofe og dette års jordskælv i Wenchuan samt ødelæggelserne fra Cyklonen Nargis, der stadigvæk fremkommer friske i vores hukommelse, er det så meget mere hensigtsmæssigt at minde om de erfaringer, vi har lært.

For næsten fire år siden vedtog regeringer verden over Hyogo handlingsrammerne, der sigter mod at reducere vores kollektive sårbarhed over for naturkatastrofer. Men vi må gøre mere for at omsætte forpligtelser på papir til handling, så vi kan forhindre den næste store katastrofe i at tage så mange liv og ødelægge så manges levebrød. Nu mere end nogensinde, når vi forsøger at fremskynde nationale og internationale bestræbelser på at nå 2015-målene er det nødvendigt, at katastroferisikoreduktion bliver anerkendt og indarbejdet som et centralt element i dette arbejde. Truslerne ved klimaændringerne – herunder øget tørke, oversvømmelser og storme – øger vigtigheden af akut handling især i verdens fattigste og mest sårbare samfund.

Verdens Katastrofe Reduktionskampagne 2008-2009 fokuserer på at gøre "hospitaler sikre over for katastrofer".
Når sundhedsfaciliteter bliver beskadiget reduceres ligeledes vores evne til at forbedre mødres og børns sundhed og til at yde andre væsentlige sundhedsydelser. Men i et robust samfund er sundhedssystemer i bedre stand til at modstå naturkatastrofer. Vi er nødt til at mobilisere samfund på alle niveauer for at reducere risikoen og beskytte sundhedsfaciliteterne, så de kan redde liv.

Jeg opfordrer alle parter – regeringer, civilsamfundet, de internationale finansielle institutioner og den private sektor – til at fremskynde gennemførelsen af Hyogo handlingsrammerne. Katastroferisikoreduktion vedrører os alle. Kun ved at investere i materielle risikobegrænsende foranstaltninger kan vi reducere sårbarheden og dermed beskytte udvikling. Lad os på denne internationale dag forny vores engagement i denne afgørende opgave.
.