Generalsekretærens budskab på verdensdagen for flygtninge

0
481

GENERALSEKRETÆREN

BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR FLYGTNINGE

20 Juni 2007

 

Mennesker bevæger sig som aldrig før, og flere og flere flytter til andre lande og kontinenter på jagt efter bedre muligheder. Men lad os huske på at ikke alle, som rejser hjemmefra gør det af eget valg.

Flygtninge forlader ikke deres hjem og landsbyer frivilligt. De er tvungne til at gøre det på grund af konflikt eller forfølgelse. Ofte flygter de for at redde livet, i et forsøg på at finde sikkerhed, beskyttelse og muligheden for at få opfyldt basale behov. For over ti millioner mennesker har eksil skabt både modgang og ulykke. Fremfor at komme i arbejde eller starte uddannelse efter at have forladt hjemmet er mange blevet mødt med intolerance, usikkerhed og afsavn.

Hvis man sammenligner med de seneste to årtier, ligger det officielle antal flygtninge på et lavt niveau. Men tallene dokumenterer ikke grupper af menesker, som er fordrevede på grund af usikkerhed eller politiske stridigheder. Hele befolkningsgrupper må ofte søge tilflugt internt i egne lande. At leve under flygtningelignende tilstande inden for sit lands grænser er en realitet for mange. Internt fordrevne har brug for samme beskyttelse og hjælp, uddannelse og et sikkert miljø som alle andre. Mængden af denne gruppe mennesker er stigende. I det seneste år har FN’s højkommissær for flygtninge og andre FN-organisationer udvidet assistancen til over 23 lande med en internt fordrevet befolkning på omkring 20 millioner.

Og så er der de statsløse, dem som grundet deres etnicitet eller historie er forbudt retten til en nationalitet. ”At vende hjem” for disse mennesker er ikke et spørgsmål om en fredsaftale eller repatriering, men nærmere at overvinde bureaukratiske forhindringer og sikre sig en officiel identitet. Selvom antallet af statsløse individer er steget til omkring 6 millioner i næsten 60 lande, sendes der på nuværende tidspunkt stærke signaler om stigende international villighed til at anerkende og gøre noget ved problemet.

International solidaritet er afgørende når flygtninges humanitære behov skal dækkes.  Millioner af mennesker er afhængige af FN’s materielle hjælp. Men mennesker, som er jaget fra deres hjem har også brug for juridisk beskyttelse og et sted at søge tilflugt. Dog er det først muligt når både regeringer og individer forstår, at flygtninge ikke altid selv vælger at forlade hjemmet.

Når vi nu markerer verdensdagen for flygtninge, lad os huske på, hvad der adskiller disse familier, børn og ældre fra andre, som bevæger sig rundt på kloden. Forskellen er, at de ikke har mulighed for at vende hjem. For at sikre at de er beskyttede indtil den mulighed foreligger, lad os derfor tilbyde dem vores støtte og forståelse.