Generalsekretærens budskab på Verdensdagen for Vand, 22. marts 2007

0
422

Verdensdagen for Vand bliver fejret i år med særlig fokus på ”At Overkomme Vandmanglen”.

Vandmangel kan være fysisk, økonomisk eller institutionel og kan variere med tid og sted. I dag lider ca. 700 millioner mennesker i 43 lande af vandmangel og inden 2025 kan dette tal stige til mere end 3 milliarder mennesker.

Verdens vandsituation er fortsat sårbar og behovet for en integreret og bæredygtig tilgang til forvaltningen af vandressourcer er mere påtrængende end nogen sinde før. Eksisterende forråd er under et stærkt pres på grund af en høj befolkningsvækst, uforsvarlige forbrugsmønstre, dårlig forvaltningspraksis, forurening, utilstrækkelige investeringer i infrastruktur og en lav effektivitet i vandforbruget.

Behovet for vand vil endda øges i fremtiden: Til at producere madvarer, til at skaffe rent drikkevand og vand til sanitære forhold, til at drive industri og til at forsyne stadig voksende byer. Det er meget sandsynligt, at afstanden mellem vandforsyningen og vandbehovet vil vokse yderligere, hvilket truer økonomisk og social udvikling og et bæredygtigt miljø. Integreret forvaltning af vandressourcer vil være af afgørende betydning for at overkomme vandmanglen. Ligeledes vil det internationale samarbejde, fordi mange af verdens floder og grundvandsforsyninger er delt mellem flere lande. Et sådant samarbejde kan, generelt set, også fremme tilknytninger på tværs af landegrænser.

Årtusindmålene har hjulpet med at fremhæve betydningen af adgang til drikkevandsforsyninger og tilstrækkelige hygiejniske forhold, som unægteligt er noget som skiller mennesker, der har et sundt og produktivt liv fra de, som lever i fattigdom og, som er mest sårbare over for forskellige livstruende sygdomme. At gøre fremskridt på den globale vand- og sanitetsagenda er afgørende for fattigdomsbekæmpelsen og for at nå de andre udviklingsmål.

Vejen frem er klar: Styrke institutionelle kompetencer og ledelse på alle niveauer, fremme mere overførelse af teknologi, mobilisere flere finansielle ressourcer og optrappe gode fremgangsmåder og lære af tidligere erfaringer. På denne Verdensdag for Vand opfordrer jeg FN-systemet og alle involverede parter til at danne stærkere samarbejdsrelationer og til mere fælles handling, ikke bare i år, men gennem hele det Internationale Årti for Handling:”Vand for Livet”, 2005-2015.