Hvad ved du om Rio+20?

0
451
Udfyld det online spørgeskema for unge vedrørende FN’s konference om bæredygtig udvikling og hjælp FN styrke ​​ungdommens deltagelse.
 
Under De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (også kendt som Rio+20) i 2012 vil statsoverhoveder og regeringer samles for at løse disse problemer. Men bæredygtig udvikling kan ikke opnås alene af regeringerne, det kræver en bred folkelig opbakning.

 

Derfor er deltagelse af det civile samfund, især børn og unge, på konferencen af stor betydning. Rio+twenties er en organisation, der er grundlagt med det ene mål at sikre at deltagelse af unge til konferencen forbedres. Rio+twenties har til formål at opbygge kapacitet og at styrke unge mennesker og deres repræsentationsstruktur så de aktivt deltager i de forberedende konferenceprocesser såvel under som efter selve konferencen. Rio+tyverne fungerer også som en organiseringspartner Children and Youth Major Group til FN’s konference om bæredygtig udvikling.

Klik her for at få adgang til spørgeskemaet