Industrialiseringsdag for Afrika

0
514

           U N I T E D   N A T I O N S                            N A T I O N S   U N I E S                

Generalsekretærens Besked på Industrialiseringsdag for Afrika

20. november 2008

Det er i en udfordrende tid, at vi minder om dette års Industrialiseringsdag for Afrika. Verden står over for en global finansiel krise. Priserne på fødevarer og gødning er væsentligt højere, end de var for to år siden. Den accelererende effekt af klimaændringerne er ved at blive mere synlig. Den fulde konsekvens af disse kriser er endnu ikke kendt, men effekten af disse føles allerede i mange sektorer, og der er en klar risiko for, at senere tids forbedringer i den sociale og økonomiske indikatorer kan lide tilbagegang.

Temaet "forarbejdning af råvarer for bæredygtig vækst og udvikling", kommer derfor meget belejligt. En afmatning i den globale økonomi vil ramme eksportører af primærprodukter hårdt.

Primære produkter tegner sig for mere end 50 procent af værdien af Afrikas eksport. Dette gør kontinentet specielt sårbart over for det globale økonomiske chok. Det er vigtigt for Afrika at være i stand til at producere dets råvarer til dyrere produkter, både til eget forbrug og til eksport.

Mere end halvdelen af Afrikas befolkning er beskæftiget i landbrugssektoren. Dette gør det afgørende at udvikle landbrugshandel og landbrugets forarbejdningsindustri. I mange tilfælde er der allerede et nationalt marked for disse produkter. Der er også rig mulighed for forbindelser med andre sektorer af økonomien, hvilket vil give muligheder for beskæftigelse og økonomisk vækst.

Industrialisering har ført til en bredt funderet udvikling og økonomisk forandring i andre dele af verden. Den kan, og skal gøre det samme i Afrika. Lad os på denne dag afgive løfte om at gøre vores ypperste for at styrke den afrikanske industri, så den kan spille sin retmæssige rolle i en bæredygtig økonomisk vækst og dermed medvirke til at udrydde fattigdom.