International dag for Tolerance

0
642

                      U N I T E D   N A T I O N S            N A T I O N S   U N I E S

 

 Generalsekretærens besked på International Dag for Tolerance

Den 16. november 2008

Tolerance danner grundlag for gensidig forståelse og respekt. Det er en tilgang til livet, der gør det muligt for mangfoldigheden af verdens kulturer ar blomstre. Det er også en milepæl i vores bestræbelser på at fremme den globale harmoni. Som anført i 1995 UNESCO-erklæringen om principperne om tolerance, er tolerance "den kraft, som gør fred muligt og bidrager til at ændre en kultur i krig, til en kultur præget af fred."

Fremme af tolerance er særligt vigtig i vores verden i dag, der præges af den hastigt stigende globalisering, mobilitet og den gensidige afhængighed. Mens mangfoldighed er et uvurderligt aktiv, kan det også være en kilde til spænding.
Men tolerance kan hjælpe med at forhindre teorier om race- eller kulturel overlegenhed fra de nye vækstlande og hjælper samfund til gradvist at overvinde fordomme og negative stereotyper, der længe har eksisteret.

Tolerance må ikke forveksles med koncession. Ægte tolerance handler om åbenhed, nysgerrighed og kommunikation. Det går hånd i hånd med viden og forståelse. Uddannelse er en af de bedste måder, hvorpå intolerance kan forhindres, da den viser ligheder mellem mennesker og spreder en sund respekt for forskelle.

Ej heller bør tolerance forveksles med ligegyldighed. At være tolerant betyder ikke at være passiv i forhold til racisme, fremmedhad og udstødelse, eller tavs, når minoriteter, flygtninge, vandrende arbejdstagere og andre sårbare grupper står over for misbrug. Tolerance er et påskud for os alle til at stå op og forsvarer alle, som er berøvet deres grundlæggende rettigheder og frihed.

På denne internationale dag for tolerance, og i dette år hvor vi fejrer 60-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheder, vil jeg opfordre alle folk til at forny deres engagement og lad os fordoble vores indsats for gennem tolerance at nå vores mål om en global kultur med harmoni og fred.