International Dag mod Atomprøvesprængninger – ny mærkedag i FN-kalenderen

0
697

17. Februar, 2010

alt

Med henblik på at øge den offentlige bevidsthed om virkningerne af atomprøvesprængninger har FN’s generalforsamling vedtaget at d. 29. august fremover bliver ny international dag mod sprængningerne. Den nye mærkedag er nødvendig for at minde om vigtigheden af at fremme fred og sikkerhed – et vitalt arbejdsområde for FN, der også indtager en helt central plads i FN-pagten.  

I præsentationen af den nye mærkedag understreges det, at alt må gøres for at afslutte atomprøvesprængninger med det formål at afværge ødelæggende og skadelige virkninger på mennesker og miljø. Afslutningen af sprængningerne er således et af de vigtigste midler til at skabe en verden uden atomvåben – et mål, der også indgår som et af FN’s syv strategiske prioriteringer for 2010.

Generalforsamlingen udtrykker glæde over den seneste tids positive stemning i det internationale samfund i forhold til at arbejde hen imod dette mål, og fremhæver i den forbindelse at regeringer, mellemstatslige organisationer, civilsamfundet, den akademiske verden og massemedier alle spiller en afgørende rolle for at målet kan indfries.