Hvorfor er en global aftale om klimaændringer så vigtigt?

0
788


Klimaændringerne udgør den hidtil største udfordring, som menneskeheden nogensinde er blevet konfronteret med. Der er overvældende videnskabelige beviser på, at klimaændringerne vil true den økonomiske vækst og velfærd på lang sigt, såvel som selve overlevelsen af de mest udsatte befolkningsgrupper. 

 

Der er tegn på, at hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige med det nuværende tempo, og får lov til at fordobles fra det førindustrielle niveau, vil verden stå over for en gennemsnitlig temperaturstigning på omkring 3 °C i dette århundrede. Alvorlige konsekvenser er forbundet med dette scenario, herunder stigning af havene, ændringer i vækstperioder, og en stigende hyppighed og intensitet af ekstreme vejrforhold såsom storme, oversvømmelser og tørke. 

 

De Forenede Nationers klimaforhandlinger giver en historisk mulighed for at styrke den internationale indsats mod klimaændringer. En omfattende, ambitiøs og effektiv aftale er af afgørende betydning for en global overgang til grøn økonomisk vækst, og mest presserende, skal vi hjælpe de mest sårbare med at tilpasse sig de konsekvenser af klimaændringerne, der nu synes uundgåelige. 

 

Hvorfor skal verden handle i fællesskab? 

 

At beskæftige sig vedholdende og beslutsomt med klimaændringer er vigtigt for at sikre en bæredygtig udvikling, udrydde af fattigdom og sikre økonomisk vækst. Videnskaben viser, at passivitet vil være langt mere omkostningskrævende, end at handle nu. 

 

Ifølge IEA (International Energy Agency), vil den globale efterspørgsel efter energi stige med 55 procent i 2030. I perioden frem til 2030, vil energiforsyningens infrastruktur i hele verden kræve en samlet investering på 26 billioner dollars. Hvis verden ikke formår at gøre disse investeringer grønne, ved at lede dem ind i klimavenlige teknologier, vil emissionerne stige med 50 procent inden 2050, i stedet for nedsat med 50 procent, som videnskaben stærkt tilråder. 

 
Strenge emissionsreduktioner er derfor krævet for at holde den globale temperatur fra at stige yderligere, og derved sørge for at konsekvenserne af klimaændringerne forbliver så små som mulige. En global klimaaftale bør etablere rammer, der vil gøre det muligt for verden at overgå til grøn, global vækst. For at opnå dette, er regeringerne nødt til at forpligte sig til et nyt niveau af internationalt samarbejde, der efterfølges af øjeblikkelig handling.

 

Kilder:  International Energy Agency og United Nations Framework Convention on Climate Change

TILBAGE