Database for terrorismebekæmpelse er nu tilgængelig

0
459
alt

altFN’s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) har oprettet en omfattende database indeholdende konventioner om terrorismebekæmpelse, national straffelovgivning og national retspraksis med relevans for terrorisme.

Igennem denne database kan nationale myndigheder få adgang til lovgivningsmæssige vejledninger og andre juridiske værktøjer, som kan hjælpe til med at vedtage den lovgivning, der er nødvendig for at implementere de globale retslige rammer mod terrorisme.

Databasen har tre hovedkomponenter: Den første af disse er sektionen om internationale juridiske ressourcer, som indeholder den fulde ordlyd af universelle instrumenter mod terrorisme, beslutninger fra Sikkerhedsrådet og Generalforsamlingen mod terrorisme, regionale instrumenter mod terrorisme, og retspraksis blandt internationale domstole i forhold til terrorisme. Den anden, databasens centrale del, er sammensat af nationale juridiske ressourcer bestående af love fra flere end 190 lande. Den tredje komponent er en sektion med yderligere juridiske ressourcer, som indeholder links til andre databaser, modellove, traktater og praktisk vejledning udviklet af FN-organer og andre internationale organisationer.

Databasen er en del af globalt projekt lanceret af UNODC i 2003 med det formål at styrke det juridiske samarbejde mod terrorisme. Flere oplysninger kan findes i denne pressemeddelelse fra UNODC.