Generalsekretær Ban Ki-moons Budskab i anledningen af verdensdagen for for bekæmpelse af ørkenspredning og tørke

0
403

17. Juni 2010

 Mere end 1 milliard fattige og udsatte mennesker lever i verdens tørre områder, hvor indsatsen for at opfylde 2015-målene er særligt udfordrende og hvor resultaterne derfor er mangelfulde.

Op imod 75 procent af disse områder viser tegn på ørkenspredning og næsten en tredjedel af verdens landbrugsland har over de sidste 40 år mistet produktivt, ofte i en sådan grad at produktionen helt er ophørt. Vedvarende tørke, sult og fattigdom skaber socialt forfald der kan lede til ufrivillig migration, socialt sammenbrud, politisk ustabilitet og væbnet konflikt.  Såvel menneskelig, miljømæssig som social sårbarhed er særlig høj i verdens tørre områder, en tendens der vil blive yderligere forstærket i takt med klimaforandringerne.   

Ikke mindst i dette internationale år for biodiversitet er det vigtigt at huske at tørre områder indeholder omfattende biologisk diversitet og produktivitet. 30 procent af de afgrøder der produceres og forbruges i alle dele af verden stammer fra tørre områder. Biodiversiteten i tørre områder spiller desuden en vigtig rolle i omdannelsen af atmosfærisk kulstof til organisk kulstof.

Ved at beskytte og genoprette tørre områder opnåes en række fordele: fødevaresikkerheden styrkes, klimaforandringer mindskes, fattige hjælpes til at  skabe et bedre liv og dermed kommer vi tættere på at opfylde  2015-målene

Lad os derfor på denne dag gentage vores forpligtelse til at bekæmpe ørkenspredning,  jordforringelse og de negative konsekvenser af tørke. Og lad os anerkende at når vi forbedrer jordkvalitet, forbedrer vi livskvalitet.