Kina I førertrøjen når det gælder investering i vedvarende energi

0
429
UNEP

UNEP

En ny FN-rapport viser at regeringer og virksomheder i øjeblikket tager hastige skridt i retning af et globalt skift mod en kulstoffattig, ressurceeffektiv og socialt inkluderende grøn fremtid.

I en pressemeddelelse omhandlende UNEP’s udgivelse af den omfattende rapport Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, udtalte FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon, at: “Sammenfaldende med at verden i øjeblikket forbereder sig på FN’s Rio+20 konference, der har fokus på bæredygtig udvikling i juni 2012, udfordrer UNEP’s Green Economy rapport, myten om at miljø ikke kan give mening i økonomisk forstand.”

Rapporten er resultatet af et tre år langt studie, der har involveret hundredvis af eksperter. Konklusionen lyder, at det på globalt plan vil kræve en investering på to procent af BNP og at investeringen bør målrettes 10 udvalgte sektorer for at kickstarte et skift fra den nuværende brune, forurenende og ineffektive økonomi, til en grøn og bæredygtig pendant.
 
• Rapporten anslår at et sådan skift vil få verdensøkonomien til at vækste med mindst same hast, som tilfældet ville være, hvis man fortsatte med de nuværende økonomiske modeller.
 
• Men uden de indbyggede risici, mangel på ressourcer og kriser der er indbygget i- eller afledt af den nuværende ressource nedbrydende, kulstofafhængige brune økonomi, ifølge studiet.
 
• Udover øget vækst, vil et overordnet skift til en Grøn økonomi medføre et generelt højere lønniveau pr. indbygger, end under de nuværende økonomiske modeller. Tilmed vil en grøn omstilling føre til en halvering af de økologiske fodaftryk I 2050, set I forhold til et scenario hvor alt er business-as-usual.

• The Green Economy rapporten anderkender at nogle sektorer – som eksempelvis fiskeri – på kort sigt vil blive nødt til at fyre medarbejdere, hvis man bevæge sig i en bæredygtig retning.
 
• Rapporten slår dog fast, at de mange “nye og anstændige jobs”, der vil blive skabt som konsekvens af en omlægning til en grøn økonomi, vil opveje antallet af jobs der gik tabt i forbindelse med skiftet.

Kina er verdens førende investor i vedvarende energi, og overgik Spanien allerede I 2009. Kina investerede 49 milliarder dollars i 2010. På et overordnet plan har Kina forpligtiget sig til at bruge 468 milliarder dollars de kommende 5 år, hvilket er mere end dobbelt så meget som de forgangne 5 år. Den enorme investering målrettes udvalgte industrier, herunder vedvarende energi, ren teknologi og affaldshåndtering.

“Der er tydelige tegn på at et skifte til en Grøn økonomi finder sted i både udviklede lande og udviklingslande. Der er dog enkelte nationer der går videre og hurtigere frem end andre, hvilket på mange måder skaber en ‘pull factor’, der muligvis vil føre til at yderligere et antal nationer vil følge trop de kommende måneder og år,” forklarer Achim Steiner, der er FN Undergeneralsekretær og administrerende direktør for FN’s Miljøprogram, UNEP.