A-Ø webstedsindeks

Lad os investere i hinanden!

Næsten en milliard mennesker på globalt plan lever med en psykisk lidelse. Udover de betydelige menneskelige gevinster ved at investere i den mentale sundhed og mindske dette tal, kan det også betale sig økonomisk. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) , kan vi føje op til 1 billion amerikanske dollars til den globale økonomi, hvis vi reducerer de produktivitetstab, som ledsager angst og depression. Det er næsten dobbelt så meget, som Sverige – Nordens største økonomi – producerer om året. I dag, den 10. oktober, på World Mental Health Day, kaster FN lys over sammenhængen mellem sundhed og økonomi.

Folkesundheden og økonomi

I lyset af coronapandemien kan der ikke herske tvivl om, at folkesundheden og samfundsøkonomien er tæt forbundne. De økonomiske konsekvenser af virussen er massive. I de nordiske lande oplever vi øjensynligt den største økonomiske sammentrækning på et enkelt år siden finanskrisen i 2008-9, og muligvis siden 2. verdenskrig for otte årtier siden.  Virussen har fået forretninger til at lukke, forstyrret handel, brudt forsyningskæder, sendt millioner af mennesker hjem fra arbejde og fået arbejdsløshedstallene til at stige. Den har med andre ord puttet den globale økonomi på dybfrost. Selvom den økonomiske genopretning ikke tegner til at blive så hastig, som nedsmeltningen var, ser prognoserne for år 2021 dog lysere ud. Den svenske økonomi forventes, for eksempel, at vokse med 3,7% næste år, den norske med 3,4% og den danske med 3,8%.

Mens verdens økonomier kommer sig over de skader, som COVID-19 har forvoldt, er det på sin plads at overveje den økonomiske betydning af andre sundhedsmæssige problemstillinger så som sindslidelser, der har langt dybere rødder i vores samfund og økonomier, end coronavirussen har. På globalt plan er der knap 1 milliard mennesker, som lever med en psykisk lidelse og – ikke ulighed corona – kan alle mennesker, alle steder blive berørt. Alligevel er der ingen vaccine, der kan begrænse spredningen af sindslidelser, og der er behov for omfattende investeringer i forebyggelse og behandling.

Det kan betale sig at investere i den mentale sundhed

Årtier med kronisk underfinansiering af initiativer, der forebygger og behandler psykiske lidelser er bundet sammen med betydelige tab i økonomisk produktivitet. Udover stigmatiseringen, diskriminationen og menneskerettighedskrænkelserne, som personer med sindslidelser møder, afholder den utilstrækkelige behandling dem ofte fra at deltage i det sociale og økonomiske liv.

”Vi kan ikke fortsætte på denne måde,” sagde FN-generalsekretær António Guterres i anledning af World Mental Health Day. ”Vi kan ikke længere ignorere behovet for massive investering i den mentale sundhed. Vi skal handle nu for at sikre, at alle, der har behov, får adgang til lægefaglig behandling.”

Ifølge WHO vil vi kunne vinde 5 amerikanske dollars for hver dollar, vi investerer i at behandle angst og depressioner. Og for hver dollar vi bruger på evidensbaseret behandling af stofmisbrug, vil verdens lande få 7 dollars igen. Alligevel bruger landene i gennemsnit under 2% af deres sundhedsbudgetter på disse problemstillinger, og i lav- og middelindkomstslande modtager flere end 75% af de sindslidende ingen behandling overhovedet.

I Danmark viser en undersøgelse for Danske Regioner, at psykiske lidelser koster samfundet 22 milliarder kroner om året i produktivitetstab alene. Rapporten estimerer, at Danmark kan spare 3,9 milliarder årligt ved at forbedre behandlingstilbud. Yderligere 10,2 milliarder kan ifølge undersøgelsen tilføres den danske økonomi, hvis sundhedssektoren bliver bedre til at behandle alkoholisme og ensomhed.  Sammenlagt svarer disse mulige gevinster til det beløb, som Danmark forventes at modtage fra EU’s genopretningsfond.

Lad os investere!

Hvis vi tager ved lære fra tidligere erfaringer med katastrofer, kan vi forvente, at behovet for behandling af psykiske lidelser vil stige markant som følge af COVID-19. Investeringer i den mentale sundhed bliver dermed endnu vigtigere. Af disse grunde er World Mental Health Day-kampagnen fokuseret på at forøge investeringerne i området.

”World Mental Health Day er en mulighed for at handle i forening og vende årtiers forsømmelse af den mentale sundhed,” sagde WHO-generaldirektøren Tedros Adhanom Ghebreyesus. ”Allerede nu ser vi, hvordan COVID-19 påvirker vores mentale velvære negativt, og det er kun begyndelsen. Hvis ikke vi investerer i den mentale sundhed med det samme, vil de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser blive overskuelige.”

World Mental Health-kampagnen: Move for mental health: let’s invest blev lanceret i september med det formål af fremme investeringer i sektoren. Derudover arrangerer NGO’en United for Global Mental Health en global march for mental sundhed, som begyndte den 9. oktober. Og den 10. oktober afholder WHO sin første internationale, online konference, der sætter fokus på mental sundhed: The Big Event for Mental Health.

De personlige, sociale og økonomiske omkostninger ved sindslidelser er enorme. Overalt i verden kan lande blæse nyt liv i deres økonomier ved at investere i behandling og forebyggelse – samtidig med at de forbedrer 1 milliards menneskers velfærd og sociale liv.

Lad os vende årtiers forsømmelse – lad os investere i hinanden nu!

#MoveForMentalHealth #MentalHealth #WorldMentalHealthDay #LetsTalk

Læs mere her: 

Læs også:

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19