LGBT/I: den brutale vold fortsætter

0
507
Lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle og interseksuelle(LGBTI) til gay pride - lighedsparaden. Foto: OHCHR / Joseph Smida

Lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle og interseksuelle(LGBTI) til gay pride - lighedsparaden. Foto: OHCHR / Joseph Smida

02.06.2015 – Selvom nogle milepæle er sat i kampen mod diskrimination af folk på baggrund af deres seksuelle overbevisning, er målstregen langt fra nået. Lesbiske, homoseksuelle, bi -, trans- og interseksuelle (LBGT/I) bliver fortsat udsat for omfattende diskrimination, vold og chikane i alle verdens hjørner.

”Volden, som er motiveret af homofobi og transfobi, er ofte særlig brutal. Den kan i nogle tilfælde karakteriseres ved en sådan grad af grusomhed, at den overstiger andre former for hadsforbrydelser,” konstaterede en rapport udgivet af FN’s kontor for menneskerettigheder (OHCHR). Rapporten vil i slutningen af måneden blive præsenteret for FN’s menneskerettighedsråd, på Rådets anmodning.

Rapporten noterer, at sådanne voldelige handlinger indbefatter dybe knivsstik, anal voldtægt, skamfering af kønsorganer, såvel som stening og sønderlemmelse. Endvidere fastslår rapporten, at ”der endnu ikke er etableret en dedikeret menneskeretslig mekanisme på internationalt niveau, som har en systematisk og omfattende tilgang til LGBT og interseksuelle personers menneskerettigheder.”

Rapporten fremsætter 20 anbefalinger, som er rettet mod nationale regeringer.

Blandt andet anbefales, at den gældende lovgivning, som kriminaliserer individer på baggrund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet, skal ophæves, og at man skal forbyde alle former for diskrimination som opildner had og vold mod LGBT individer.

Derudover fremhæves vigtigheden i, at sørge for at legale identitetsdokumenter afspejler individets egenopfattelse af dets køn, frem for at statens pålægger individer en seksuel identitet.

Rapporten vil også gøre kål på de voldsomme terapi og behandlingsformer som udbydes for LGBT individer– heriblandt ”omvendelses” terapi, tvunget sterilisering af transkønnede personer og diverse medicinske procedurer, som tages i brug på interseksuelle børn.

Selvom nogle fremskridt er nået over de seneste fire år, fremhæver rapporten, at der fortsat ”tegnes et overordnede billede af omsiggribende, voldelige overgreb, chikane og diskrimination, som påvirker LGBT og interseksuelle personer i alle regioner”.

I rapporten gives et eksempel på adskillige mænd, som blev anklaget for at begå ’homoseksuelle handlinger’ af Islamisk Stat og Levanten (ISIL). Som straf blev de kastet ud fra et tårn.