Livet købes og sælges

0
503
Nomad Modern Flickr 20 Generic CC BY ND 20

Nomad Modern Flickr 20 Generic CC BY ND 20

30.7.2016 – Alle verdens lande er af menneskehandelen. De kan enten være involveret, som et oprindelsesland, et transitland eller er destinationsland for ofrene for menneskehandel. Slaveri, både i sin gamle og moderne betydning, er ikke kun skammelig, slaveri er, som abolitionisten John Wesley sagde, “den rædselsfulde sum, der kommer fra onde menneskers gerninger”, og det har ingen plads i vores verden.

Menneskehandel er i stigende grad knyttet til de globale spørgsmål vedrørende migration og den store bevægelse af flygtninge og migranter. Det er en forbrydelse, der udnytter kvinder, børn og mænd til en lang række formål, herunder tvangsarbejde og samleje. Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) anslår, at 21 millioner mennesker er ofre for tvangsarbejde i verden. Dette skøn omfatter også ofre for menneskehandel, som har til formål at udnytte menneskerne til arbejdskraft og seksuelle ydelser. Selvom man ikke 100 procent ved hvor mange, der bliver udsat for menneskehandel, ligger skønnet på at millioner af menneske er ofre for denne forbrydelse.

Human trafficking logoI 2010 vedtog Generalforsamlingen et globale handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel, der opfordrer regeringer verden over, til at tage konsekvente foranstaltninger for at besejre denne svøbe. Planen opfordrer til at bekæmpelsen af menneskehandel bliver integreret i FN’s bredere programmer, med henblik på at fremme udviklingen og styrke sikkerheden på verdensplan. Et af de afgørende bestemmelser i planen er etableringen af en FN Fond for Frivillige, hvor ofrene for menneskehandel kan få hjælp, med særligt fokus på kvinder og børn.

Ved dette års Internationale dag mod menneskehandel, forsøger FN’s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) at fremme en bedre forståelse og et større engagement blandt hele den internationale befolkning, når det gælder menneskehandel og den udnyttelse, der påføres alle ofrene for denne forbrydelse.

Læs mere om den internationale mag mod menneskehandel og de mange initiativer du kan deltage i for at hjælpe her: www.endht.org. Du kan også deltage i debatten på de sociale medier med hashtagene #WDTiP og #IGiveHope.